Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Udlændingekontoret

Udlændingecenteret har kun åbent for personlig henvendelse efter aftale.

Klik her for at bestille tid


Udlændingecenteret ved Fyns Politi
Svendborg Politistation
Tvedvej 2
5700 Svendborg

For english press here

Udlændingecenteret har kun åbent for personlig henvendelse efter aftale. 

Bestil tid her: Klik her for at bestille tid

Du kan IKKE bestille tid via telefon!


Du kan få vejledning og rådgivning hverdage kl. 9 -10 på telefon: 6320 5112.
For rådgivning udenfor vores telefontid kontakt: www.nyidanmark.dk

Hos Udlændingecenteret kan du få optaget biometri (foto og fingeraftryk) i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse.
Derudover kan du søge om:

Fremmed- og konventionspas
Opholdskort
Tilbagerejsetilladelser/re-entry permits
Visumforlængelse
Ægtefællesammenføring
Visse andre typer af opholdstilladelser

De fleste ansøgningstyper kræver, at der indledningsvist ansøges online via www.nyidanmark.dk 

Bemærk! Har du mistet legitimation og skal søge om nyt, skal du først udfylde en erklæring vedr. mistet legitimation. Denne kan afhentes i Servicecenteret ved Fyns Politi, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense C og derefter medbringes til ekspeditionen ved Udlændingecenteret, eller den kan rekvireres via mail til fyn-udl-booking@politi.dk

For
generel rådgivning henvises til www.nyidanmark samt telefonisk henvendelse til Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ansøgning om dansk indfødsret skal ske online på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på hjemmesiden www.uibm.dk

Ansøgning om ASYL skal rettes til Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C. 

English version


Udlændingecenteret
ved Fyns Politi
Svendborg Politistation
Tvedvej 2
5700 Svendborg

The Immigration Office
is open for personal enquiries by appointment only.

Make an appointment here: Click here to make an appointment.

It is NOT possible to make an appointment over the telephone!

For guidance and counseling on weekdays from 9 a.m. -10 a.m. call: (+45) 6320 5112.

For counseling outside telephone hours, please contact: www.nyidanmark.dk

The Immigration Office conducts biometric recordings (photographs and fingerprints) in preparation for residence applications.

You may also apply for:
Alien’s passport and Danish travel documents
Residence cards
Re-entry permits
Visa extensions
Spouse reunification
Certain other types of residence permits

Most applications require an initial online application via www.nyidanmark.dk

Please note! If you have lost your identification documents and need to apply for new ones, you must fill out a form regarding lost identification documents first.

Get the form at the Service Centre at Fyns Politi, Hans Mules Gade 1, 5000 Odense C or receive it by e-mail by contacting
fyn-udl-booking@politi.dk. Bring the form with you to the counter at the Immigration Office.

For general advice, please see www.nyidanmark
or contact the Danish Immigration Service or the Danish Agency for International Recruitment and Integration by telephone.

Applications for Danish naturalization are processed online at the Ministry of Immigration and Integration here: www.uibm.dk

 

Senest opdateret: 22. juni 2017 
Udskrevet d.
26-09-2017