Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

DANRICE A/S

Virksomheden er kategoriseret som en risikovirksomhed (kolonne 2 virksomhed)

Danrice

Odensevej 16

5853 Ørbæk

Telefon 6533 1770

 

Driftsansvarlig:

Henrik Rosenlund

 

Aktivitet:

Virksomheden fremstiller kogte løsfrosne ris og pasta, primært til brug i færdigretter.

 

Produktion og lager:

Virksomheden anvender flydende ammoniak som kølemiddel i forbindelse med indfrysningsprocessen.

 

Risiko:

Ved et eventuelt udslip kan en ammoniaksky drive ind over beboede arealer. Større udslip af ammoniak kan indebære en potentiel risiko for forgiftning af personer, der ikke kan flygte ud af ammoniakskyen. Personer, der påvirkes af ammoniak, vil lugte stoffet og føle kraftigt ubehag ved koncentrationer langt under faregrænsen. Risikoen for dannelsen af farlige koncentrationer mod beboet område vil bl.a. afhænge af vindretning og vindhastighed.

Udslip af ammoniak vil have miljømæssig konsekvens for vandmiljøet.

 

Generel alarmering og lokal virksomhedsalarmering:

Virksomheden vil foretage alarmering via alarmcentralen (112) når det i henhold til situationen er nødvendigt at tilkalde ekstern assistance. Der er etableret ammoniakdetektor internt på virksomheden. Der er udarbejdet ekstern beredskabsplan. 

Ved større uheld, vil virksomheden tage kontakt beredskabsmyndighederne (Politi og Brandvæsen), som herefter vurderer om generel alarmering (sirenevarsling) skal iværksættes. 

 

Myndighedsbehandling:

Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i behandlingen af denne virksomhed:

Miljø: Nyborg kommune, Teknik- & Miljøafdelingen, Nørre Voldgade 9, 5800 Nyborg (koordinerende myndighed).

Arbejdstilsynet: Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C.

Fyns Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Hans Mulesgade 1-3, 5000 Odense C.

Nyborg kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg

 

Senest opdateret: 12. januar 2015 
Udskrevet d.
30-07-2016