Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

AGA A/S, Vermlandsgade 55, 2300 København S

Virksomheden har modtaget risikoaccept fra myndighederne.

AGA A/S
Vermlandsgade 55
2300 København S  

Sikkerhedsansvarlig:
Max Engelberth  

Produktion og lager  
Virksomheden beskæftiger sig med udvinding og aftapning af luftgasser, som f.eks. Nitrogen, Oxygen og Argon, der alle udvindes af den almindelige luft vi omgives af.

Risiko  
Virksomheden skal opfylde specifikke krav, der stilles til virksomheden af de myndigheder, der fører tilsyn efter bestemmelserne i risikobekendtgørelsen. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme hændelser/risici, som kræver indsats fra Redningsberedskabet og Politiet.  

Disse risici kan opdeles i
Anlægsdele, der kan udgøre en fare for uheld:  

 • Procesanlæg
 • Lagertanke
 • Tappeanlæg til emballage
Situationer, der kan udgøre en fare for uheld:  
 • Bygningsbrand
 • Eksplosion i procesanlæg
 • Spild i forbindelse med fyldning af emballage
 • Utætheder på tank, rør eller slanger.   
Disse hændelser kan medføre brand, forgiftning af personer, samt ødelæggelser pga. eksplosion.   

Generel alarmering og lokal virksomhedsalarmering
Alarmering vil forekomme på en eller flere af følgende måder:
 • Manuelt alarmtryk (brandtryk)
 • Telefonisk til alarmcentralen 112 
Alarmering af naboer
 • Nærmeste naboer kontaktes telefonisk af evakueringskoordinator
 • Øvrige naboer ved hjælp af  politiets højtalervogne.
 • Udsendelse af beredskabsmeddelelser via radio og tv. 
Følgende myndigheder er i henhold til risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af denne virksomhed:
 • Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13-15, 2300 København S
 • Københavns Brandvæsen, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553 København V
 • Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Landskronagade 33, 2100 København Ø         

Senest opdateret: 24. november 2014 
Udskrevet d.
20-03-2018