Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Offerfond

Offerfondens formål er at hjælpe ofre for forbrydelser og trafikofre.

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre - eller grupper heraf.

Fonden finansieres af et nyt offerbidrag på 500 kr., som betales af lovovertrædere i sager, hvor der er begået kriminalitet af mere alvorlig karakter og ved grovere færdselsforseelser. Det vil sige sager, hvor der:

  • vedtages bødeforelæg eller idømmes straf, forvaring eller ungdomssanktion for overtrædelse af straffeloven

  • idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven

  • vedtages eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten

  • vedtages eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet. Læs om, hvad der giver klip i kørekortet.

Fonden forventes årligt at kunne uddele ca. 27 millioner kroner til støtte for offerrelaterede formål. Fondens midler administreres af et uafhængigt råd bestående af i alt tre medlemmer. Læs bekendtgørelse om rådets forretningsorden - her.

Politiet varetager opkrævning af offerbidragene, og restancemyndighederne varetager inddrivelsen.

Offerfondens økonomi hviler i sig selv. Der betyder, at der årligt kan udbetales midler svarende til indtægterne fra offerbidragene fratrukket omkostninger til administration af ordningen. Læs mere på www.offerfonden.dk.

 

Senest opdateret: 23. september 2016 
Udskrevet d.
26-09-2017