Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Alkoholbevilling i Københavns Kommune

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling. I Københavns Kommune skal du søge digitalt.

Personer
Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

Derudover må ansøgeren ikke:

  • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Selskaber
Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 21 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet, skal ansøgeren være fyldt 18 år.

Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke :

  • være umyndige eller under værgemål. 
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må heller ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.

Søg om alkoholbevilling
Restaurationsvirksomheder i Københavns Kommune skal søge alkoholbevilling og godkendelse af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer digitalt:

Sådan søger du alkoholbevilling i Københavns Kommune
Læs på denne side, hvilke nødvendige dokumenter, du skal have klar, inden du går i gang med ansøgningen.

Søg om alkoholbevilling i Københavns Kommune

Start af ny fødevarevirksomhed
Hvis du skal starte en ny fødevarevirksomhed, kan du få oplysning om registrering, indretning og drift på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret: 7. juli 2017Henvendelse hos Københavns politi kan ske til:

Københavns Politi
Bevillings- og tilladelsessektionen (tilladelser) 
Politigården,
1567 Kbh. V.
Tlf. 3314 1448
mail: kbh@politi.dk

Personlig henvendelse kun efter aftale. Øvrige henvendelser fortrinsvis pr. mail.
 
Udskrevet d.
26-09-2017