Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om Københavns Politikreds

Københavns Politi omfatter København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune og dækker et område på ca. 171 km² med godt 750.000 indbyggere.

Politikredsens område indeholder bymæssig bebyggelse suppleret af villakvarterer, land- og gartneribrug samt store rekreative områder med fugle- og dyrereservater. 

Københavns Politikreds 2014

Personale
Antallet af medarbejdere i politikredsen varierer fra måned til måned på grund af afgivelser bl.a. til Rigspolitiet, men i store træk kan man sige, at der er godt 2.600 medarbejder i Københavns Politi – fordelt på  politiuddannede medarbejdere, kontoransatte, juridisk uddannede og servicemedarbejdere.

Af disse godt 2.600 medarbejdere er omkring 800 tjenestegørende på Politigården i København– herunder Københavns Politis centrale ledelse, en række centrale administrative afdelinger, specialafdelinger, politiadvokaturer, og dele af Regionsafdelingen.

Personalet på de fire stationer og i de enkelte afdelinger er – i forhold til opgavernes art – sammensat af jurister, politi- og kontoruddannet personale samt servicemedarbejdere.

Hovedstaden
Som hovedstad har København mange erhvervsvirksomheder og højere læreanstalter, og det betyder, at et stort antal pendlere ankommer til København hver dag. Godt 171.000 mennesker pendler til København og godt 102.000 pendler fra København.

Mange pendlere anvender de offentlige transportmidler, S- og Regionaltog samt busser, men et stort antal personer kører til København i bil. Da der samtidigt er registreret knap 160.000 køretøjer i selve København, betyder det, at intensiteten i trafikken er stor. I det centrale København  passerer dagligt omkring 312.600 køretøjer over ”Søsnittet” mod og fra det centrale København. Ved samme grænse passerer der dagligt 176.900 cykler og knallerter.

De mange køretøjer må ”slås” om de ca. 140.000 parkeringspladser i det centrale København, og det giver i sagens natur også visse problemer, som også afspejles i antallet af udstedte parkeringsafgifter der løber op i knap 300.000, hvoraf de 163.000 er udstedt i Indre By.

Som hovedstad er København en velbesøgt turistby. Turisterne ankommer bl.a. via Københavns Lufthavn og Københavns Havn. Knap 8,8 mio. passagerer ankommer årligt til Københavns Lufthavn, og via Københavns Havn ankommer hvert år omkring knap 270.000 turister med krydstogtskibe. Herudover kommer selvfølgelig de mange – primært svenske – turister, der ankommer fortrinsvis via den fast forbindelse over Øresund.

Der findes ikke noget sikkert tal for antallet af turister, der besøger København, men der er registreret mere end 3,1 mio. overnatninger på Københavnske hoteller, vandrehjem mv.

I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten. Der er to ”egentlige” fængsler i København: Vestre Fængsel og Blegdamsvejens fængsel. Men herudover er der også et mindre fængsel på Politigården, der benyttes som særligt sikkert fængsel til såkaldt ”stærke, negative” fanger, samt Nytorv fængsel, der anvendes i forbindelse med retssager i Byretten.

Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger som bekendt også i København, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København.

Kulturelt centrum
København er Danmarks kulturelle centrum med en væld af aktiviteter og forlystelser – lige fra teatre og koncerthuse til Tivoli, Zoologisk Have, Parken, Operaen og i fremtiden også Det nye skuespilhus bare for at nævne nogle få.

Sport
Tendensen gennem de sidste år har været, at der skal anvendes flere ressourcer i forbindelse med disse fodboldkampe, og dette holdt også stik i år, hvor det var nødvendigt at bruge betydelige ressourcer – specielt i forbindelse med fodboldkampe mellem F.C. København og Brøndby I.F. Udover de sportslige arrangementer arrangeres der i ”Parken” større koncertbegivenheder, som også kræver store politimæssige ressourcer. Det samme gælder, når større sportsstævner som f.eks. cykelløbet "Post Danmark Rundt" afsluttes på Frederiksberg Allé.

Koncerter
Store haller som fx Bella Center, Forum, KB-hallen, Grøndalscentret og Falkoner Centret, hvor der i løbet af året afholdes mange store udstillinger, stævner og koncerter med op til 6-8.000 deltagere, giver i sagens natur såvel færdselsmæssige som ordensmæssige problemer og ikke så få tilfælde af tyveri fra gæster, deltagere og deres biler. Forum, som er koncert- og udstillingshal, har i de senere år krævet større bevågenhed fra politiets side.

Yderligere en vigtig politiopgave foregår ved Øresundsbroen, hvor det nære daglige samarbejde med de svenske myndigheder prioriteres højt – herunder bl.a. den fælles politipatruljering og koordineringsbehovet med kontrolanlægget på Lernacken.

Multikulturel storby
København har udviklet sig til en mulitikulturel storby, der i lighed med andre europæiske storbyer har en stor tiltrækning på en bred vifte af samfundets forskellige miljøer, hvoraf nogle fordrer en forstærket politiindsats.

Restaurationsmiljøet er blot et af disse, og med mere end 1.500 udskænkningssteder med bevilling til udskænkning af stærke drikke, er det ikke et uvæsentligt område.

Mange forhold – hvoraf nogle få er nævnt herover – medfører, at de ansatte i Københavns Politi pålægges politimæssige opgaver, der ikke i samme grad belaster ansatte i landets øvrige politikredse.

Senest opdateret: 19. januar 2016Foto af Politigården, vinterbillede
Kontakt


Københavns Politi
Politigården, 1567 København V.

tlf. 114 eller 33141448,
fax. 35210084

E-mail: kbh@politi.dk

Åbningstider
Københavns Politis ekspedition
Hovedbanegården


Hverdage: 08.00-21.00
Weekend og helligdage: 10.00-17.00

Københavns Politis organisation

 
Udskrevet d.
26-09-2017