Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Konfliktråd – et tilbud til ofre og gerningsmænd

Ofre for kriminalitet og gerningsmænd kan mødes i et særligt konfliktråd hos politiet.

Har man været udsat for en forbrydelse, kan man møde gerningsmanden i et såkaldt konfliktråd. Ordningen går ud på, at offer og gerningsmand sammen med en specialuddannet mægler kan mødes og tale om overfaldet, røveriet, indbruddet, eller hvad det måtte være.

Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel efterfølgende straf. Det er en mulighed for ofret til at fortælle gerningsmanden om, hvordan forbrydelsen har påvirket hans eller hendes liv, ligesom gerningsmanden kan forklare sine overvejelser omkring forbrydelsen.

På denne måde kan ofre bedre bearbejde deres vrede og angst, og gerningsmanden får mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans eller hendes kriminelle handling.

Konfliktrådskoordinator
Ordningen er frivillig for både ofre og gerningsmænd, og mæglerne er ansat af politiet og uddannet til opgaven. De har typisk en erhvervsmæssig baggrund, hvor de er vant til at tale med mennesker i krise. I hver politikreds er desuden ansat en koordinator, som gennemgår alle sager, etablerer kontakt til offer og gerningsmand og gør konfliktrådssagen klar til mægleren.

Find konfliktrådskoordinatorer i politikredsene

Forbilledet for ordningerne er en forsøgsordning, der siden 1998 har kørt i Midt- og Vestsjællands samt Københavns Vestegns politikredse i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Fakta om konfliktråd

 

Hvad er konfliktråd?

Konfliktråd er et møde mellem offer og gerningsmand. Det er frivilligt at deltage. mødet finder sted med en uvildig tredjeperson (en mægler) som mødeleder. Konfliktråd er ikke et alternativ til straf.

 

Hvilke sager behandles?

De fleste straffesager kan behandles i konfliktråd, hvis begge parter ønsker det, men typisk vil det være vold, røveri og indbrud.

 

Hvad kræves der?

Gerningsmanden skal i det væsentlige have tilstået, og både gerningsmand og offer skal sige ja til at deltage. Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre.

 

Hvordan henvises der?

Politiet spørger, om parterne er interesserede i at deltage i konfliktråd. er svaret ja, forklarer en mægler, hvad det går ud på. Andre kan også foreslå konfliktråd, f.eks. parterne selv, forældre, socialforvaltning eller skole.

 

Hvad er mæglerens rolle?

Mægleren skal ikke tage stilling for eller imod nogen af parterne, men alene være en neutral mellemmand og sikre, at reglerne for konfliktmægling overholdes og samtalen foregår på en ordentlig måde. Mægleren ser ikke politiets rapporter og kender derfor kun sagen fra parterne selv. Hvis parterne indgår en aftale, skriver mægleren den ned.

 

Hvad sker der bagefter?

Mægleren orienterer politiet om, at der har været gennemført konfliktråd. Hvad der er blevet sagt kommer ikke videre  – mægleren har tavshedspligt. Hvis der er lavet en aftale, kan politiet få en kopi, hvis begge parter ønsker det.  Mægleren følger op på sagen ved at kontakte parterne efter et stykke tid.

 

Kilde: Det kriminalpræventive råd

 

Senest opdateret: 22. september 2016 
Udskrevet d.
20-03-2018