Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Servicedeklarationer

Politiets servicedeklarationer beskriver, hvilken service politiet typisk leverer, hvis du har anmeldt en forbrydelse, som du har været udsat for.
 

Du kan også finde praktisk information om, hvad du selv kan gøre, og information om muligheder for yderligere bistand og rådgivning.

Servicedeklarationerne omfatter:

 • Vold (.pdf)
 • Røveri (.pdf)
 • Indbrud i beboelse (.pdf)
 • Indbrud i sommerhuse, udhuse, forretninger, virksomheder mv.
      (andre indbrud) (.pdf)
 • Tricktyveri fra beboelse (.pdf)
 • Tyveri fra personer og biler mv. (.pdf)
 • Hærværk (.pdf)
 • Brugstyveri af bil, motorcykel, trailer mv. (.pdf)
 • Brugstyveri af cykel, knallert mv. (.pdf)
 • Butikstyveri (.pdf)
 • Færdselsuheld (.pdf)
 • Sporbare genstande (pdf)

  Da alle sager er forskellige, kan behandlingen af netop din sag afvige lidt fra det, der står i servicedeklarationen.
 • Du kan læse servicedeklarationerne via linkene ovenfor, eller du kan få dem udleveret hos politiet.

  Politiets opgaver og prioriteringer
  Politiets opgave er bl.a. at afværge fare og forebygge, efterforske og forfølge strafbare forhold.
  Politiet modtager årligt mange henvendelser fra borgere, der ønsker politiets hjælp. Det betyder, at politiet hele tiden må prioritere opgaverne og den rækkefølge, som de skal løses i.

  Et vigtigt element i servicedeklarationerne er derfor at informere om, hvordan politiet normalt prioriterer en henvendelse i forhold til de mange andre henvendelser - og specielt, om du med rimelighed kan forvente, at politiet kommer.

  Kommer politiet?
  I de situationer, hvor der er akut behov for politiets bistand, eller hvor der er fare for liv eller førlighed, kommer politiet så hurtigt som muligt. Det vil f.eks. være ved igangværende røverier og overfald, indbrud, hvor gerningsmanden stadig er til stede, og større færdselsuheld.

  I en række situationer er der ikke et akut behov for politiets bistand. Der kan dog af hensyn til sagens videre behandling efterfølgende være behov for politiets tilstedeværelse. Det kan f.eks. være for at sikre spor, afhøre vidner eller vejlede dem, det er gået ud over.

  I nogle sager, f.eks. ved indbrud i privat beboelse, kommer politiet typisk. Det kan være samme dag eller i løbet af de følgende dage. Politiet kontakter anmelderen og aftaler, hvornår politiet kan komme.
  I andre sager, f.eks. ved indbrud i sommerhuse og virksomheder, kommer politiet ikke nødvendigvis. I stedet foretager politiet en konkret vurdering af sagen, hvor der vil blive lagt vægt på en række forskellige omstændigheder. Det kan f.eks. være gerningsstedets karakter, omfanget af det stjålne, mulighederne for at finde spor eller oplysninger om en gerningsmand samt om eventuelle afhøringer kan foregå efterfølgende hos politiet.

  Endelig er der nogle situationer, hvor der normalt ikke er behov for, at politiet kommer hverken for at stoppe en forbrydelse eller foretage efterforskning. Det kan f.eks. være cykeltyverier, biltyverier, indbrud i garager og udhuse, mindre hærværkssager og visse butikstyverier.

  Politiets efterforskning
  Når en borger anmelder en forbrydelse, vurderer politiet mulighederne for at finde gerningsmanden. Kender ofret gerningsmanden i forvejen, eller har ofret og vidner set gerningsmanden i forbindelse med forbrydelsen, letter det naturligvis arbejdet. Dette vil ofte være tilfældet ved overfald og røveri. Er gerningsmanden derimod ukendt, og er der ingen vidner til forbrydelsen, er opklaring langt vanskeligere. Dette vil ofte være tilfældet ved f.eks. indbrud og ved brugstyveri af cykler og biler.

  Antallet af opklarede sager afhænger derfor af, hvilken type forbrydelse der er tale om.

  Finder politiet en mistænkt til forbrydelsen, bliver sagen overdraget til anklagemyndigheden i politikredsen. Anklagemyndigheden vurderer, om sagens beviser er tilstrækkelige til, at en domstol vil kunne dømme den mistænkte. Er det tilfældet, rejser anklagemyndigheden tiltale, og sagen kommer typisk for retten. Er beviserne ikke tilstrækkelige, slutter anklagemyndigheden derimod sagen.

  Mindre alvorlige sager kan ofte afgøres med, at gerningsmanden accepterer og betaler en bøde. Disse sager kommer derfor slet ikke for retten.

  Andre henvendelser til politiet
  Politiet arbejder hele døgnet alle ugens dage. Det betyder ikke, at du kan henvende dig om alle forhold døgnet rundt. Uden for den almindelige åbningstid er politiet nødt til at koncentrere sig om kerneområdet – at rykke ud til akutte relevante politiopgaver.

  Du bør vurdere, om en anmeldelse kan vente til politiets normale åbningstid. Det giver politiet mulighed for at koncentrere sig om de akutte opgaver.

  Du kan ikke forvente at blive ekspederet på de administrative områder som f.eks. ind- og udlevering af hittegods, udlevering af straffeattester, våbentilladelser og andre tilladelser uden for politiets normale åbningstid.

  Du kan finde oplysninger om politiets adresser, åbningstider og telefonnumre på www.politi.dk eller ved at ringe til politiet på servicenummeret 114.

 • Senest opdateret: 29. januar 2018   
  Udskrevet d.
  20-03-2018