Forstør tekst Udskriv Abonnér på dette område Tip en ven Læs højt

Vejledning om udgangsstoffer

Forhandleres pligt til at indberette mistænkelige transaktioner.

Visse stoffer og blandinger såsom acetone, koncentreret svovlsyre mv. – der normalt sælges til lovlig anvendelse – er udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Det betyder, at stofferne, hvis de falder i de forkerte hænder, kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, og dermed anvendes til skadelige formål.

Forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer har pligt til – til det lokale politi – at indberette mistænkelige transaktioner (mistænkelige salg eller forsøg herpå) med udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller med blandinger eller stoffer, hvori udgangsstoffer er indeholdt samt væsentlig bortkomst (fx større svind) og tyveri af disse stoffer.

Vejledning om information til forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Bilag 1: Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.

Bilag 2: Europa-parlamentets og rådets fororning (EU) Nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Bilag 3: Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 98/2013
af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (konsolideret udgave)
.

Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 956 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 1067 om ændring af bekendtgørelse om udgangsstoffer.

Senest opdateret: 15. juni 2017 
Udskrevet d.
20-03-2018