Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Facebook spørgsmål om nye kørekortregler

Nedenfor kan du finde spørgsmål & svar om de nye kørekortregler, som trådte i kraft den 19. januar 2013. Spørgsmålene blev stillet til politiet på facebook januar 2013.

Ombytning af alle kørekort inden 2033 
I gang med at tage kørekort  
Generhvervelse af kørekort 
Fornyelse af kørekort – 70 år 
Hvis du har fået nyt efternavn 
Hvis du har mistet dit kørekort 
Hvis du ikke har brugt kørekortet længe 
MC / Knallert 
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk 
Kørekort og helbred 
Andre spørgsmål 

Ombytning af alle kørekort inden 2033


Hvorfor laver I nye regler?
Politi: De nye regler er fælles EU regler, som Danmark skal efterleve.

Jeg har et "gammelt" kørekort, skal det fornyes til det lille plastic kort?
Politi: Alle kørekort skal ombyttes inden 18. januar 2033. Justitsministeriet kan dog beslutte, at det skal ske før. Du kan derfor køre videre foreløbigt.
Jeg har stadig det gamle foldekørekort, er det et krav at det skal ombyttes, eller duer det endnu, og hvor meget koster det nye evt.
Politi: Kørekortet skal som udgangspunkt først ombyttes senest 18. januar 2033. Justitsministeriet kan dog bestemme, at den tvungne ombytning skal ske før denne dato.

Skal alle så have eu-kortet (det lille plastik kort)? hvad er bøden for og have glemt kørekortet?
Politi: Alle skal have et EU kørekort. Bødetakster kan finde på politi.dk.

Skal alle som har det gamle kort forny dem til plastikkort ? Og hvem betaler det, hvis de skal? God dag til alle.
Politi: Du skal selv betale. En fornyelse til almindeligt kørekort koster i dag 100 kr.

Jeg får først kørekort efter de nye regler træder i kraft. Så jeg skal forny hver 15 år, men er det køreprøve, teoriprøve og lægeerklæring altså det hele igen, som da man tog det første gang?
Politi: Ikke hvis du taler om kørekort til almindelig bil. Så skal du alene ansøge kommunen om fornyelse af dit kørekort.

Hvad handler det nye kørekort om i bund og grund kort fortalt
Politi: Det handler om at alle eu-borgere har det samme kørekort for at undgå forfalskninger og sikre at de samme krav for at få kørekort er ens.

Hvis man er i gang med at tage det. Skal man så tage det helt om
Politi: Hvis det er til kategori B (almindelig bil) er svaret nej.

Jeg har b c d + erhverv - spørgsmålet er, når jeg skal have fornyet mit erhverv som gælder i 5 år, men alt det andet gælder til 2037 kommer der ændring på det også?
Politi: Når du skal have fornyet dit kørekort til erhverv vil du blive omfattet af de nye regler. Derfor vil gyldighedsperioden blive efter de nye regler.

Hej. Jeg vil gerne spørge om os med "gamle" papirkørekort skal bytte dem om til de nye "kreditkort". Eller er det kun hvis man skal køre stort køretøj over 3500 kg. ?
Politi: Nej man skal ikke ombytte sit kørekort til et nyt kørekort nu. Justitsministeriet kan kræve at gamle kørekort skal ombyttes til et nyt på et senere tidspunkt, dog senest i 2033.

Mit kørekort er udstedt den 231293 og udløber den 110134. Det er ikke i "dankortformat" Skal det skiftes nu eller kan jeg vente til det udløber?
Politi: Senest i 2033 skal alle eksisterende kørekort omskiftes. Justitsministeriet vil senere fastsætte præcise frister for ombytning. Foreløbig behøver du således ikke at gøre noget.

På mit kørekort står der at det udløber i 2036, tog kortet i 1986, er efterfølgende blevet fornyet da jeg fik stort kørekort og da jeg skiftede efternavn. Gælder de nye regler for mig? Og hvordan?
Politi: Ja de nye regler også for dig, uanset hvornår du har erhvervet dit første kørekort.

Nu har jeg haft kørekort i mange år, så skal min fornyes, og kommer der besked herom? Må man lade sit kørekort ligge i bilen?
Politi: Foreløbig skal du ikke foretage dig noget. Justitsministeriet vil senere fastsætte dato for hvornår eksisterende kørekort skal udskiftes. Dette skal ske senest i 2033.

Har det nogen betydning for mig? jeg har haft kørekort i 9 år?
Politi: Alle er omfattet af de nye regler uanset hvornår man har fået sit første kørekort.

Når en kørekort skal fornyes efter de nye regler efter 15 år, er det så med nye prøver til følge?
Politi: Nej der er ikke krav om nye prøver ved fornyelse.

Når jeg har kørekort til B og C med henholdsvis gyldighed til 2057 og 2037, skal jeg så ha’ bestilt et nyt kørekort nu og op til en fornyelse igen om 15, eller hvad forgår der lige?
Politi: Du skal ikke gøre noget i dag, men senest i 2033 skal alle kørekort ombyttes. Når kørekortet skal ombyttes vil der ikke være krav om ny køreprøve.

Jeg fik kørerkort i oktober 2012. Gælder de nye regler for mig?
Politi: De nye regler om kørekort har ikke betydning for allerede erhvervede kørekort.

Synes de nye regler er for langt ude! Det er da bare en ny måde at tjene på skatteborgerne plus de er alt for indviklede.
Politi: De nye kørekortregler er fælles EU regler, der forsøger at ensarte reglerne om kørekort i hele EU. Danmark er derfor forpligtet til også at følge disse regler.

hej politi hvor meget koster det at få et nyt kørekort og god weekend til jer alle
Politi: Fornyelse af et kørekort koster 100 kr.

Er det noget om man skal have ny prøve hvis man køre med mere en 750kg på krogen. Har kun til bil.
Politi: Hvis du kører med et påhængskøretøj på OVER 750 kg, kræver det en særlig køreuddannelse og praktisk prøve (B+) eller kategori B/E for at køre med et vogntog, hvor den samlede tilladte totalvægt er over 3.500 kg

Hej, er det korrekt at der er kommet nye regler mht. erhvervskørsel med trailere og at det kræver trailerkort at køre med dem?? På forhånd tak.
Politi: Nej der er ikke kommet nye regler om erhvervskørsel med trailer. Hvis påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på over 750 kg, skal du have et kørekort til stort påhængskøretøj.Til top

I gang med at tage kørekort


Kan det virkelig passe at man skal starte forfra med at erhverve kørekort, hvis man var startet før de nye regler trådte i kraft? eller er det en journalist and?
Politi: Det er rigtigt, at der kan være særlige tilfælde, hvor det vil være sådan. Der vil komme nogle overgangsregler. Spørg evt. din kørelærer.

Hej Politi, Hvad vil det betyde, hvis man har bestået teoriprøven d. 8. januar? Skal man så starte hele køreundervisningen om igen, fordi man ikke har været til køreprøve inden 19. januar? Og skal man op til en ny teoriprøve igen?
Politi: Det afhænger af hvilken kategori, som der er tale om. Hvis der er tale om kørekort til almindelig bil, får det som udgangspunkt ingen betydning.

Jeg har bestået min teoriprøve, taget førstehjælpskursus, haft de obligatoriske køretimer og været på glatbane. Altså er jeg klar til køreprøve, men når ikke at komme til køreprøve inden de nye regler træder i kraft. Hvilke konsekvenser får de nye regler konkret for min køreprøve? Skal jeg foretage mig noget specifikt i den forbindelse? Glæder mig til at høre fra jer!
Politi: Hvis du taler om kørekort til almindelig bil, får det ingen betydning for din praktiske prøve.

Er det korrekt, at man kan tage kørekort som 17-årig, og må køre med én der har kørekort indtil, man selv får kørekort?
Politi: Nej det er ikke korrekt.

Må man gå til teori/køreundervisning og bestå før man er fyldt atten fx 16 el 17, så man får sit kørekort ved det fyldte attende år?
Politi: Du må først gå op til den praktiske køreprøve når du er fyldt 18 år.

Hvor gammel skal man være for at få knallert kørekort nu? Og hvad er de forskellige fartgrænser på knallert nu?
Politi: Aldersgrænsen for at køre på lille knallert er 16 år. Lille knallert må højest køre 30 km/t. Man må starte på undervisningen når man er 15 år og 6 måneder. Med hensyn til Stor knallert (Knallert45) er aldersgrænsen 18 år.

Jeg er startet på at tage kørekort til almindelig bil (B) men har ikke været til den praktiske prøve endnu. Har de nye regler nogen betydning for mig? (Jeg er blevet 18 år)
Politi: Nej der er ingen ændringer i dit tilfælde.Til top

Generhvervelse af kørekort


Hvad hvis man skal generhverve, og ikke har haft det i 4 år?
Politi: Hvis du skal generhverve efter 4 år, skal du generhverve til alle kategorier du ønsker at få igen. Du vil herefter blive omfattet af alle nye regler, herunder alder, gyldighed mv.

Hvis man ansøger om kørekort før tid, hvilke krav skal man opfylde når det er ubetinget, og hvis det kan lade sig gøre? Hvor skal jeg henvende mig når jeg gerne vil i gang igen?
Politi: Hvis du vil søge om generhvervelse før frakendelsestidens udløb, skal du henvende dig til den lokale politikreds.

Hvis man laver en hastighedsoverskridelse så man får 3 klip i dag og skal op til en orienterende køreprøve, skal man så forny kørerkort til bil igen om 15 år? Og hvad med mc kortet og lastbil? - skal det så også om igen?
Politi: Hvis du består 1. eller 2. gang skal du kun generhverve til den kategori du har begået forseelsen i.

Hej, jeg står foran at skulle til teori og køreprøve grundet 3 klip - er der ændringer på den slags prøve i forhold til før? God weekend.
Politi: Svaret er nej, men hvis det er for en af de kategorier hvor alderskravene ændrer sig, f.eks. til motorcykel skal du opfylde de nye alderskrav.Til top

Fornyelse af kørekort – 70 år


Kommer der til at gælde andre regler for fornyelse af eksisterende kørekort end ved 70 år?
Politi: Eksisterende kørekort skal som udgangspunkt fornyes efter den gyldighedsperiode der står på kortet, hvis ikke der inden stilles krav om ombytning, der senest skal ske i 2033. Nye kørekort skal fornyes oftere f.eks. 15 år for almindelig bil.

Mit kørekort gælder til jeg er 70 år. Gør det også efter de nye regler?
Politi: Hvis dit kørekort udløber efter 2033 skal det ombyttes. Justitsministeriet kan vælge at den tvungne ombytning skal ske tidligere.

Skal vi alle have fornyet kørekort hver 5. år. Jeg er 61 og har kørekort til jeg er 70?
Politi: Nej du skal ikke foretage dig noget før du bliver 70 år. Reglerne om fornyelse af kørekort hvert 15. år gælder kun for kørekort erhvervet efter de nye regler.Til top

Hvis du har fået nyt efternavn


Skal man have nyt kørekort hvis man er blevet gift, og ikke har det samme efternavn mere som står på kørekortet (for-og mellemnavn stadig det samme).
Politi: Nej ingen krav til nyt kørekort ved navneændring.

Jeg er blevet gift og har taget min mands efternavn samt at jeg har et gammelt kørekort. Skal jeg forny?
Politi: Nej. Ved navneskift kan man få et nyt kørekort, men man skal ikke.Til top

Hvis du har mistet dit kørekort


Jeg har fået stjålet min pung og skal bestille nyt kørekort. Der er vel ikke noget specielt jeg skal forholde mig til, når jeg "kun" har kategori B?
Politi: Nej, det er der ikke. Henvend dig til din kommune for at få et nyt.

Hvis man mister (taber) sit kørekort eller det går i stykker, mister man så sin gyldighedsperiode hvis man bare skal have en kopi?
Politi: Ja hvis du f.eks. mister dit kørekort fra den 19. januar 2013, vil du blive omfattet af de nye regler om gyldighed.Til top

Hvis du ikke har brugt kørekortet længe


Jeg tog den store kørekort til lastbil og bus. Jeg har ikke brugt kortet og den er taget for 15 år siden. Hvis jeg skulle få et arbejde som chauffør/buschauffør, kan jeg så bruge mit kørekort? Selvfølgeligt vil jeg for sikkerhedsskyld, tage nogle teori og køretimer. Men er det et krav ?
Politi: Ja det kan du, og der er ikke krav om yderligere øvelseskørsel. Men det er en god ide.

Jeg erhvervede kørekort c og d i 1992 og har ikke brugt det, ja siden jeg næsten fik det. Må jeg uden videre køre en lastbil over 3500 kg eller en person bil over 8 siddepladser som jeg jo måtte da jeg fik det.
Politi: Det må du godt, men måske skulle du tage et par rutinetimer hos en kørelærer, inden du begiver dig ud i trafikken.

Jeg erhvervede kørekort da jeg var 19 år og har overhovedet ikke brugt det. Jeg er 50 år. Er det stadig gyldigt og hvad vil i råde mig til, hvis jeg vil køre igen?
Politi: Ja dit kørekort er gyldigt uanset om du har brugt det eller ej. Vi vil råde dig til at tage nogle køretimer hos en kørelærer.Til top

MC / Knallert


Jeg har fået nyt kørekort i Sommers til MC, hvilke regler gælder for mig? Får jeg kørekort til stor MC som 20 årig?
Politi: Nej det gør du ikke. Du skal bestå en praktisk prøve for at rykke op til den næste kategori A2. Men du må køre videre på en motorcykel af samme størrelse som i dag (lille motorcykel).

Jeg fik at vide, dengang jeg tog det, at efter 2 års kørsel blev man automatisk rykket op uden prøve.
Politi: Tidligere var det sådan, at man automatisk måtte køre den store motorcykel efter 2 års erfaring. Det er nu ændret.

Er det rigtigt, at man kan tage motorcykel kørekort som 16-årig?
Politi: nej ikke i Danmark.

Hej Kunne godt tænke mig at vide hvordan de nye regler er skruet sammen. Jeg tog MC kørekort da jeg fyldte 18 (31. maj 2012) har læst mig frem til at jeg kommer ind under de nye love, det kørekort jeg har nu (lille MC, 34HK) Kan jeg så tage det næste kort (A2) når jeg fylder 20 år? og så det store (A) kort når jeg bliver 22 år? i stedet for 24? da jeg kan læse mig frem til at man kun kan tage det store når man er 22, hvis man har taget de 2 andre trin (A1) og (A2)

Politi: Ja det er rigtigt.

Kan det passe, at selvom jeg havde ret til at opgradere mit kort i oktober i fjor, ikke må gøre det nu pga. de nye regler?  Jeg har under 2 års erfaring på 34HK, men blev 21 i Oktober.
Politi: Hvis du ikke har opnået 2 års erfaring den 18. januar 2013, skal du til praktisk prøve for at rykke til næste motorcykel kategori.

Må jeg stadig køre lile knallert, hvis jeg er fyldt 18 år inden 19. januar 2013? 
Politi: Hvis du er fyldt 18 år før 19. januar 2013, kan du fortsat køre lille knallert uden kørekort.

Er der lavet noget om på 30 knallert eller skal de stadig køre 30km i timen tænke bare når man kan komme op på over 50km i timen på min cykel og man ligger og overhaler knallert virker det virkelig som en dum lovgivning, men mit spørgsmål er bare, om der er lavet nye regler med hastigheden på 30 knallert?
Politi: Nej der er ikke lavet om på reglerne vedr. hastighed på lille knallert. Den må fortsat max køre 30 km. i timen.

Hvad er reglen for knallert 45? Skal man have et specielt kørekort, eller kan man føre knallert 45 med kørekort Kat. B?
Politi: Du kan altid føre knallert 45, hvis du har kørekort kat. B.

Kommer der en ny regel om at man kan tage knallertkørekort, når man er 15 år og 6 måneder? Og at man så må køre på knallert der?
Politi: Du må gerne starte med at tage kørekort før du er 16 år, men du må ikke køre før, du er fyldt 16 år.

Jeg er en kvinde på 46, jeg har aldrig taget knallert kørekort. Men har kørekort til bil. Må jeg godt køre knallert?
Politi: Ja du må fortsat gerne køre på knallert.

Hvis ens kørekort til bil er frakendt ubetinget frem til 2015, kan man så tage kørekort til stor knallert, før frakendelsen til bil udløber?
Politi: Nej du kan ikke erhverve kørekort til stor knallert så længe du er frakendt førerretten. Der er mulighed for at køre lille knallert i frakendelsestiden.

Skal man have et andet kørekort, hvis skal køre med trailer til knallert 45?
Politi: Nej det skal man ikke - kun et kørekort til stor knallert.

Hej! Nu har jeg gennemgået de nye regler. Og dem HADER jeg generelt. Så jeg tænkte kan jeg køre til Sverige eller Tyskland eller et helt andet land for at få det store MC kørekort før jeg er 22? Syntes det er TOTALT urimeligt at jeg skal vente 3½ år for at få stor nu, i stedet for 1½ som jeg skulle før! Det er for ringe at de nye kan påvirke mit kørekort når jeg tog det under falske forudsætninger! Og vær sød at finde belægget for at jeg er under de nye mht. MC vil gerne se det lovmæssige svar.
Politi: Du kan læse om alderskravene for at erhverve til mellem og stor motorcykel i kørekortbekendtgørelsens § 22 og § 23.

Vil man kunne se forskel på de nye knallertkørekort og de andre til motorkøretøjer?
Politi: Kørekort til knallert er samme type som et almindeligt kørekort (Kreditkort-typen).

Hej, jeg tog motorcykelkørekort til lille motorcykel (max 34HK) i 2012 (er 18 år) for at tage til stort kørekort når jeg fylder 22, skal jeg så til køreprøve når jeg bliver 20? Eller kan jeg gå fra det jeg har nu til stort? når jeg fylder 22? - ved ny køreprøve selvfølgelig.
Politi: Du kan erhverve kørekort til stor motorcykel, når du er fyldt 22 år ved at bestå en praktisk prøve. Du kan dog også erhverve til kategori A2, når du er fyldt 20 år, og har to års erfaring samt består en praktisk prøve.

Mht. de nye mc regler: jeg tog mit mc kørekort i slutning af 2011 og burde efter de gamle regler så kunne kører min nykøbte mc uden drossling her når jeg fylder 20 og dermed har haft kortet i 2 år. Hvad med de nye regler? - de siger jo at jeg først må om yderligere 2 år, altså som 22 årig. Kan det virkelig passe, at jeg går ind under de regler, eftersom jeg tog kørekortet før reglerne trådte i kraft? Så vidt jeg havde forstået måtte man ikke lave regler med tilbagevirkende kraft.
Politi: De rettigheder du har erhvervet inden 19. januar 2013 ændres ikke af de nye regler.

Hvor lang tid vare ens klip hvis man fik det i løbet af det første år man havde kørekort? Nogen siger 5, andre siger bare 3 som det normalt er? Og jeg kan nu se der er 3 typer motorcykel kort. Jeg fik mit motorcykel kørekort da jeg var 19. Er jeg så nu berettet til "mellem" klassen, eller hvordan fungere dette?
Politi: Du kan med fordel henvende dig til din lokale politistation om klip i kørekortet. Hvis du har 2 års erfaring, har bestået en praktisk prøve til den mellemstore motorcykel.
Til top

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk


Jeg har taget kørekort i Frankrig. Skal jeg have lavet det om til et dansk nu, når jeg bor i Danmark?
Politi: Hvis gyldighedstiden på dit kørekort er længere end 15 år fra udstedelse, skal du ombytte dit kørekort senest 2 år efter, du har erhvervet sædvanlig bopæl i Danmark.

Er der nogen ændringer for folk der har taget kørekort udenfor EU? Min kone er amerikaner, har amerikansk kørekort og har boet her i 2½ år - skal hun stadig op til både teori- og køreprøve, hvis hun vil køre i Danmark eller kan hun "bytte" sit kørekort til et dansk?
Politi: Ja hun skal stadig til kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve men ingen undervisningskrav). Der er ikke sket ændringer i den anledning.

Jeg har en datter i USA/Minnesota som bliver 17 år marts 2013, hun er ved at tage kørekort derover, gælder det herhjemme i DK eller er der noget der hedder "merit" indenfor det her felt?
Politi: Det kræver en kontrollerende køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve men ingen undervisningskrav), hvis din datter vil ombytte et amerikansk kørekort. Hun kan dog ikke få udstedt dansk kørekort, før hun er fyldt 18.

Jeg har da læst man må køre 45, når man er 16 år, hvis man har taget kørekortet i f.eks. Sverige eller Tyskland.
Politi: Det er rigtigt at et kørekort erhvervet i et andet EU-land efter deres regler kan anvendes til kørsel i Danmark. Hvis man som Dansker ønsker at tage kørekort i andre lande kræver det at man opfylder kravene til bopælspligt i de pågældende lande.

Jeg har svensk körekort med kategori B_C_D kan jeg få et dansk köre med den samme kategori om jeg flytter til danmark
Politi: Hvis du flytter til Danmark kan du fortsat bruge dit svenske kørekort til kørsel i Danmark.Til top

Kørekort og helbred


Hej. Er det noget med at der også er kommet nye regler indenfor kørekort og diabetes? Det er mere mht. fornyelse. Lige nu fornyer jeg hver 5. år, men er det lavet om så jeg risikere hvert andet år? Og så et tillægsspørgsmål- hvis man skifter efternavn i forbindelse med ægteskab skal man så have lavet nyt kørekort?
Politi: Vedr. navneændring, kræver det ikke nyt kørekort. Vedrørende diabetes, så afhænger det af hvilken type, så det kan desværre ikke besvares.

Hej, min mor fik en hjerneblødning for over et år siden, og fik automatisk frataget sit kørekort, nu er hun raskmeldt til fleksjob, og lægen mener det er sikkert at hun får det igen, hvad siger reglerne om det?
Politi: Din mor skal opfylde de helbredsmæssige betingelser for at få kørekort igen. Det kræver en lægeattest, hvorefter hun kan søge kommunen om nyt kørekort.

Hvis man har et alkohol eller narkomisbrug kan man så få udstedt kørekort til stor knallert hvis man ikke kan til bil?
Politi: Nej det kan du ikke. Der gælder de samme helbredskrav til stor knallert som til bil.

Hvem kan svarer mig på hvordan jeg skal forholde mig i forhold til tidligere sygdom, og lastbilkort + erhvervskort.
Politi: Det bedste du kan gøre, er at henvende dig til det lokale politi.

Er det rigtigt at hvis man har fået amputeret et ben, at man så kan få kørekort som 16-årige, såfremt bilen har automatgear?
Politi: Der er særlige regler, når det gælder handicappede. Det kommer an på en konkret vurdering.

Hvis man har haft et insulin chok, hvad så med kørekort?
Politi: Til enhver tid skal man opfylde de helbredsmæssige betingelser for at få kørekort. Det er en lægelig vurdering.

Hvor dan er det med regler om kørekort, jeg har haft epilepsi, men nu mener de, at det er en fejl, kan jeg så godt få lov til at køre lastbil igen?
Politi: Du skal opfylde de helbredsmæssige betingelser. Det kræver en lægeattest, så kontakt din læge og herefter kan du søge kommunen om kørekort.

Har lige fået kategori C, men dog skal jeg bruge briller til dette (mit syn var godt nok da jeg tog kat.). Skal jeg så fremover både bruge briller, når jeg fører et kat. C og kat. B? eller er det kun i forbindelse med kat. C, at jeg SKAL bruge briller under kørsel?
Politi: Du skal bruge briller i alle tilfælde.Til top

Andre spørgsmål


Et samlet vogntog under 3500kg kræver det noget?
Politi: Det kræver som minimum kørekort til B.

Hej, hvis man glemmer sit kørekort derhjemme f.eks. Og ikke kan fremvise det på forlangende. Giver det bødestraf ?
Politi: Ja, du kan få en bøde.

Hvor kan man få at vide, hvornår et klip i kortet udløber?
Politi: Henvend dig til dit lokale politi. På politi.dk kan du se mere om hvilke forseelser, der giver klip i kørekortet. Se under borgerservice/kørekort.

Jeg fik sidst ikke svar på om førstehjælpskursus, skal tages i forbindelse med at man tager kørekort, f.eks. om der er udløb på det, eller om man bare kan tage det før man reelt starter på kørekort?
Politi: Der er krav om, at det færdselsrelaterede førstehjælpskursus ikke må være ældre end et år, når man tager sit første kørekort enten til lille knallert eller fx. personbil.

Er der kommet en konsekvens ved at have glemt sit kørekort hvis man bliver stoppet?
Politi: Der er ikke sket ændringer. Du vil stadig få en bøde, hvis ikke du medbringer dit kørekort.

Skal man have kørekort for at blive optaget i politiet?
Politi: Du kan se optagelseskravene til at blive politibetjent på www.politibetjent.dkTil top

Senest opdateret: 5. marts 2013www.facebook.com/politi
 
Udskrevet d.
01-10-2016