Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om straffeattester

Der findes tre forskellige typer straffeattester: En privat straffeattest, en offentlig straffeattest og en børneattest.


Om straffeattester

En straffeattest udstedes af politiet og indeholder oplysninger om en persons domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for lovovertrædelser. Et vilkår kan f.eks. handle om ikke at begå et nyt strafbart forhold, betale en bøde, følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

Hvilke typer lovovertrædelser og oplysninger, der præcis fremgår af straffeattesten afhænger af, hvilken type straffeattest der er tale om.

En straffeattest laves ud fra de oplysninger, der er registreret i Det Centrale Kriminalregister.

Det afhænger af typen af straffeattest, hvem der kan få attesten, og i hvilke situationer man kan få attesten.

Læs om de forskellige typer straffeattester nedenfor. 

Til top

Hvad er en privat straffeattest?

Den private straffeattest er den mest almindelige straffeattest.

Det er den straffeattest, hvor der står færrest typer af lovovertrædelser, og hvor de står i kortest tid. Den private straffeattest er den eneste type straffeattest, som du kan få om dig selv.

Det er gratis at få en privat straffeattest.

Bestil en privat straffeattest digitalt her.

Til top

Hvad står der på en privat straffeattest

En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om overtrædelse af:

 • Straffeloven - domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår.
 • Lov om euforiserende stoffer - domme og tiltalefrafald med vilkår. Bødeafgørelser der alene indeholder overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer (ikke straffeloven), fremkommer ikke på en straffeattest til privat brug.
 • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning - domme og tiltalefrafald med vilkår (fra den 15. december 2013).

Vilkår kan f.eks. handle om ikke at begå nyt strafbart forhold, betale en bøde, følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

Udenlandske afgørelser for tilsvarende lovovertrædelser fremgår også af den private straffeattest, hvis de er registreret i Kriminalregisteret.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den private straffeattest i to til fem år regnet fra f.eks. bødens betaling, dommen eller løsladelsen.

Se i skemaet nedenfor hvor længe forskellige afgørelser fremgår af en privat straffeattest. Du kan også se, hvor længe forskellige afgørelser står på en offentlig straffeattest, og hvilke forskelle der er. 

Til top

Særlige regler om private straffeattester for unge under 18 år

Der gælder særlige regler om private straffeattester for unge, der på gerningstidspunktet var under 18 år:

 • Den første strafferetlige afgørelse for en lovovertrædelse, der er begået før du fyldte 18 år, fremgår som udgangspunkt ikke af straffeattesten. Ordningen kaldes betinget notering. 

  Ikke nye strafbare forhold inden for tre år
  Hvis du ikke begår et nyt strafbart forhold inden for tre år fra den første afgørelse, kommer den første afgørelse ikke til at fremgå af straffeattesten.

  Nye strafbare forhold inden for tre år
  Hvis du inden for en periode på tre år fra den første afgørelse begår et nyt strafbart forhold, der efter de almindelige regler vil fremgå af straffeattesten, vil den første afgørelse også komme til at fremgå af straffeattesten. Man siger, at den betingede notering ”vågner op”.

  Ubetinget frihedsstraf mm.
  Ordningen gælder ikke i sager, hvor du er idømt en ubetinget frihedsstraf, en ungdomssanktion (straffelovens § 74a) eller en behandlingsdom (retsfølge efter straffelovens §§ 68-70). Dommen fremgår af straffeattesten, selvom det er den første strafferetlige afgørelse.

 • Tiltalefrafald med vilkår om ungdomskontrakt medtages ikke på den private straffeattest - heller ikke hvis det ikke er den første strafferetlige afgørelse. 

Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Til top

Hvem kan få en privat straffeattest

En privat straffeattest er den eneste type straffeattest, du kan få. Du kan ikke få udstedt din offentlige straffeattest eller børneattest.

Du kan give tilladelse til, at andre kan indhente din private straffeattest. Den bliver kun udstedt til andre, hvis du har givet samtykke til det.

Du kan få brug for en privat straffeattest i forskellige situationer - for eksempel i forbindelse med jobsøgning.

Der er ingen regler om, hvad den private straffeattest må indhentes til, og du skal derfor ikke begrunde, hvorfor du bestiller en privat straffeattest.

Dispensationer fra regler
Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om samtykke fra forældre eller værge til udstedelse af private straffeattester til personer under 18 år. Dispensationen gælder både attester der udstedes digitalt og ved personligt fremmøde hos politiet.

Justitsministeriet har ligeledes dispenseret fra kravet om en underskreven begæring ved bestilling af digitale private straffeattester samt fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.


Bestil en privat straffeattest digitalt her.

Til top

Hvad står der på offentlige straffeattester

En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om overtrædelse af:
 • straffeloven - domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår
 • andre love end straffeloven - domme, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår

Vilkår kan f.eks. være om ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af den offentlige straffeattest i mindst 10 år, regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb. 

Se i skemaet nedenfor hvor længe forskellige afgørelser fremgår af en offentlig straffeattest. Du kan også se, hvor længe forskellige afgørelser står på en privat straffeattest, og hvilke forskelle der er. 

Til top

Hvad står der på en børneattest

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
• Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Vilkår kan f. eks. være om tilsyn, gennemførelse af en uddannelse eller betaling af en bøde.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra f.eks. dommen eller løsladelsen, mens domme for grove sædelighedsforbrydelser, samt terrorlovgivningen vil fremgå mindst til den registrerede fylder 80 år, i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Til top

Samtykke

Hvis straffeattesten bestilles af en anden, end den person, som attesten vedrører, skal der indhentes samtykke hos personen. Uden samtykke bliver attesten ikke udstedt.

Det gælder både attester, der bestilles digitalt, og attester, der bestilles skriftligt hos Kriminalregistret. Kun i få, helt særlige tilfælde er der hjemmel til at udstede offentlige straffeattester uden samtykke.

Et skriftligt samtykke til Kriminalregistret er gyldigt i et år. Hvis attesten endnu ikke er udstedt, kan du tilbagekalde dit samtykke.

Læs mere om digtalt samtykke her
Til top

Oversigt over hvor længe en overtrædelse står på straffeattesten

Oversigten viser, hvor længe en lovovertrædelse bliver stående på din straffeattest ("straffeattest til politiet" svarer til en offentlig straffeattest).

Til top

Senest opdateret: 3. juli 2017Bestil privat straffeattestBestil privat straffeattest digitalt her


Kontakt Kriminalregisteret

Telefon: 4386 1500
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-14.00
Fredag: kl. 9.00-12.00
Onsdag: Lukket

E-mail: e-attester@politi.dk

 

Læs mereLæs bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister 

 
Udskrevet d.
20-03-2018