Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Blanketter

Blanketoversigten viser de blanketter, som er tilgængelige på politi.dk. Alle blanketter kan udfyldes på skærmen og derefter udskrives. Kan du ikke finde en given blanket i oversigten, kan du i stedet få den udleveret på den nærmeste politistation.
 
Hvad skal du bruge?
Adobe Reader min. version 6.0.
Du finder desuden en vejledning til hver enkelt blanket bagerst i blanketten.
Programmet er gratis og kan hentes hos adobe.dk

Hvad kan du forvente?
Du modtager ikke en kvittering, når du har afsendt blanketten. Når den er modtaget i en politikreds, bliver den hurtigst muligt derefter vurderet, og du vil få besked, når der foreligger en afgørelse.


Straffeattest
Ansøgning om en straffeattest til privat brug (157.39K)

Børneattest
Børneattest - rekvisition og samtykkeerklæring til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (284.12K)

Jobansøgninger
Ansøgning om godkendelse som tolk (195.31K)

Bilag ved anmeldelse af tyveri
Fortegnelse over stjålne smykker (309.43K)

Anmeldelse om butikstyveri (742.62K)

Fortegnelse over stjålne genstande (227.72K)

Privat handel med cykler & knallerter
Privat handel med brugte cykler og knallerter (200.68K)

Færdsel
Kontrolkort GP for fartskriverarbejde (234.45K)

Kontrolkort IR for fartskriverarbejde (572.12K)

Kontrolattest for hastighedsbegrænsere (138.37K)

Ansøgning om fartskriverkort (førerkort) (195.96K)

Ansøgning om fartskriverkort (virksomhedskort) (170.32K)

Ansøgning om fartskriverkort (værkstedskort) (199.5K)

Ansøgning om autorisation til udførelse af arbejde på takografer (119.55K)

Attest om manglende dataoverførsel fra et digitalt kontrolapparat (474.41K)

Kontrolskema for arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport (512.87K)

Ansøgning om særtransport (359.57K)

Ansøgning om tilladelse til cykelløb (549.53K)

Hotel- og restaurationsvirksomhed mv.
Underretning/ansøgning i.m.a. restaurationslovens § 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer (602.69K)

Ansøgning om polititilladelse i medfør af restaurationslovens § 26 til offentlig optræden (165.77K)

Ansøgning om autorisation som dørmand i virksomhed med alkoholbevilling (283.64K)

Ansøgning om godkendelse af andre ansøgere end bestyrere og dørmænd til ansættelse i restaurationsvirksomhed (474.32K)

Anmodning om godkendelse af ansøger til ansættelse i spillekasino (164.14K)

Drifts- og likviditetsbudget (214.54K)

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v. (114.87K)

Ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v. (1,011.53K)

Anmeldelse om ændring af sammensætningen af direktion og bestyrelse i selskaber foreninger mv der har alkoholbevilling (45.72K)

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling for personer (185.91K)

Ansøgning om alkoholbevilling for personer (1,371.31K)

Ansøgning om godkendelse af bestyrer for virksomhed der har eller anmoder om alkoholbevilling til drift af restaurations- og hotelvirksomhed (297.57K)

Vagt- og inkassovirksomhed
Oplysningsskema vedr. godkendelse af personale i vagtvirksomhed (291.49K)

Ansøgning om autorisation af vagtvirksomhed (279.3K)

Oplysningsskema vedr. godkendelse af personale i inkassovirksomhed (283.66K)

Oplysningsskema vedr. autorisation af vagtvirksomhed (324.56K)

Ansøgning om autorisation af kontrolcentral (257.82K)

Ansøgning om autorisation som kontrollør ved bestemte idrætsbegivenheder (283.76K)

Oplysningsskema vedr. autorisation af inkassovirksomhed (325.03K)

Ansøgning om autorisation af inkassovirksomhed (327.05K)

Våben, ammunition, eksplosivstof mv.
Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig køb og salg af våben, ammunition m.v (603.28K)

Ansøgning om registrering af ændret våbendata/ændret opbevaringsadresse for våben (P 704-52) (266.79K)

Deklaration vedr. ind- og udførsel af skydevåben og tilhørende ammunition (330.57K)

Deklaration vedr. ud- og indførsel af skydevåben og tilhørende ammunition (321.61K)

Ansøgning om tilladelse til køb og opbevaring af eksplosivstof (341.35K)

Godkendelse af ansat til erhvervsmæssig transport af våben og ammunition mv. (322.78K)

Godkendelse af ansat med adgang til eksplosivstoffer (322.28K)

Ansøgning om godkendelse af medarbejdere hos våbenhandler/bøssemager (270.49K)

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig transport af våben og ammunition for virksomheder (304.84K)

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig brug af skydevåben (315.33K)

Ansøgning om godkendelse af medlem af jagtforening (297.71K)

Ansøgning om godkendelse til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger (271.5K)

Ansøgning om europæisk våbenpas (262.36K)

Våbenbilag vedrørende våbenpas (341.99K)

Tilgangsliste vedr. våbensamling (354.95K)

Liste over skydevåben i våbensamling (328.69K)

SAMTYKKEERKLÆRING MV. for forældremyndighedsindehaver(e) (252.31K)

BEKRÆFTELSESERKLÆRING for skytteforeningsformænd (286.06K)

Vejledning til våbenpasindehavere (481.33K)

Tivoli
Ansøgning om tilladelse til opstilling af omrejsende tivoli (111.13K)

Droner
Underretning af politiet forud for erhvervsmæssig droneflyvning (295.6K)

Pantelånervirksomhed
Handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed (278.23K)

Andre blanketter
Rekvisition af gift (456.28K)

Politiattest (Til brug ved friske skadestilfælde) (875.56K)

Lægeerklæring (Gul) (241.28K)

Lægeerklæring (Rød) (225.75K)

Arbejdstilladelse til børn under 13 år (264.76K)

Application for state compensation to victims of crime (320.75K)

Ansøgning om godkendelse til flagning med fremmede nationers flag (323.84K)

Visumansøgning for sømænd (171.79K)

Tro og loveerklæring vedrørende mistet ID kort. (280.93K)

For seafarers in transit - under the Danish Transfer System (1,565.51K)

Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (319.03K)

Anmeldelse af midlertidigt stopforbud i København (83.88K)

Ansøgning om tilladelse til tv-overvågning. (240.58K)

Anden persontransport
Ansøgning om tilladelse til personbefordring i forbindelse med optog. (240.06K)

Se mere på nabohjælp.dk
Kontakt

Har du problemer med en blanket, kan du henvende dig på webmaster@politi.dk
Nødvendige programmer

For at kunne se og anvende en blanket kræves Adobe Reader min. version 6.0 installeret på din computer.

 Programmet er gratis og kan hentes hos adobe.dk
 
Udskrevet d.
22-04-2018