Administrative centre

Behandlingen af våbensager og nogle tilladelsessager varetages i to administrative c... 

Tilladelses- & bevillingskontor

 

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbev... 

Børns arbejde (under 13 år)

Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis børn under 13 år skal arbejde. 

Dørmænd

Du skal have udstedt et dørmandskort fra politiet, hvis du vil autoriseres som dørma... 

Flagning

Du skal ikke have tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og... 

Handel med brugte genstande

Du skal have en bevilling til handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed. 

Idrætskontrollører

Du skal have udstedt et idrætskontrollørkort fra politiet, hvis du vil autoriseres s... 

Indrejse i konfliktområder

Her kan du søge om tilladelse til indrejse og ophold i konfliktområder. 

Inkassovirksomhed

Det kræver en autorisation fra politiet, hvis du ønsker at drive inkassovirksomhed. 

Lejlighedstilladelse

Se hvilke arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, og få information om, h... 

Offentlige forlystelser

Du skal have politiets tilladelse for at afholde en række offentlige forlystelser. 

Kampsport

Her kan du søge om tilladelse til afvikling af en eller flere offentlige kampe inden... 

Optog med personbefordring

Du skal have politiets tilladelse til at køre med personer på ladet af varebiler, la... 

Pas uden samtykke

Kommunen behandler som udgangspunkt alle sager om udstedelse af pas. 

Transporttilladelse

Hvis du vil søge om særtransporttilladelse, skal du udfylde ansøgningsblanketten, so... 

TV-overvågning

Du skal have politiets tilladelse, hvis du som privatperson ønsker ved hjælp af et f... 

Vagtvirksomhed

Det kræver en autorisation fra Politiet hvis du ønsker at drive vagtvirksomhed eller... 
 
Udskrevet d.
20-03-2018