Tunge køretøjer

Læs alt om køre- og hviletid, transport af farligt gods og ADR 

Påhængskøretøj

Der findes særlige regler for kørsel med bil og påhængskøretøj. Få et overblik over,... 

Hastighedskontrol (ATK)

Politiet foretager jævnligt hastighedskontrol på vejstrækninger forskellige steder i... 

Udenlandsk køretøj i DK

Den 1. januar 2008 overtog SKAT alle opgaver i forbindelse med udenlandske køretøjer... 

Bødetakster

Rigsadvokaten har udgivet vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige... 

Regler om sikkerhedsseler

Alle i en bil skal have sikkerhedssele på. Som udgangspunkt må der ikke transportere... 

Tilføj oplysninger om fører i hastighedssag

Automatisk Trafikkontrol internetservice 
 
Udskrevet d.
02-03-2015