Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Bødetakster for overtrædelser af færdselsloven

Rigsadvokaten har udgivet vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige færdselsovertrædelser. Taksterne gælder ikke, hvis der er sket færdselsuheld, eller hvis der er opstået en fare- eller ulempesituation.

Bødetaksterne gælder for forseelser, der er begået 1. januar 2014 eller senere. 

Se mere om størrelsen på bøder: Rigsadvokatensbødetakster.pdf

Læs mere om sagsbehandling af bøder her

Hvis du er under 18 år
Er du under 18 år på gerningstidspunktet halveres den bødetakst, som er angivet i den vejledende bødeoversigt, medmindre andet er angivet. Dog kommer en bøde aldrig under 500 kr.

Nedsættelse af bøde på grund af indtægtsstørrelse
Hvis forseelsen kan erkendes, kan bøden nedsættes efter nedenstående regler:

For personer, der er under 18 år på gerningstidspunktet, er bødetaksten det halve af den anførte takst – dog mindst 500 kr. Hvis du var under 18 på gerningstidspunktet, er der allerede ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til dette forhold. I de få tilfælde hvor bødetaksten ikke nedsættes, er det anført ved overtrædelsen.

For personer, der er over 18 år på gerningstidspunktet, og som har en særlig lav indtægt, kan bøden nedsættes til det halve – dog mindst 500 kr. Nedsættelse kan ske, hvis årsindtægten (før skat) på gerningstidspunktet ikke overstiger 161.265 kr. (2015).
 
Hvis du mener, at dine indtægtsforhold kan medføre en nedsættelse af bøden, skal du fremsende dokumentation til politiet senest 30 dage fra den dato, der står på opgørelsen eller tilkendegivelsen. Følgende dokumenter betragtes som gyldig dokumentation:
- Lønsedler
- Pensionsberegning
- Seneste årsopgørelse
- Støttemeddelelse fra SU

Bidrag til offerfonden
I henhold til Lov om Offerfonden skal den, der vedtager eller idømmes en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud betale et bidrag på kr. 500,- til Offerfonden. Det samme gælder den, der erkender eller findes skyldig i færdselslovsovertrædelser, som er omfattet af klippekortordningen.

Offerfonden yder tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om - eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre. Bidraget opkræves af politiet.

Læs mere om Offerfonden her.

Senest opdateret: 9. februar 2015Bødetakster


Rigsadvokatensbødetakster.pdf


Links

Du kan også læse om bødetaksterne på Rådet for Sikker Trafik's hjemmeside.

Find politikredsFind politikreds 
Udskrevet d.
24-08-2016