Nyt om tunge køretøjer

På denne side finder du meddelelser om ændringer mv. inden for områderne: køre- og h... 

Om køre- og hviletid

Hvad kan du læse om under Køre- og hviletid - hvad indeholder reglerne, og hvor find... 

Køre- og hviletidsreglerne

Her kan du læse en kort gennemgang af de væsentligste regler, som du skal overholde,... 

Digital takograf

Alle nye køretøjer, som bliver taget i brug for første gang efter den 1. maj 2006, o... 

Analog takograf

Alle køretøjer, som første gang er taget i brug før den 1. maj 2006, og som skal udf... 

Takografkort

Læs om takografkortet her - hvad er et takografkort, hvem skal have et, og hvordan f... 

Tvangsruter

Politidirektøren i en politikreds kan bestemme, at transport af visse typer af farli... 

ADR-konventionen

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gældend... 
 
Udskrevet d.
28-07-2016