Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Hacking og DDoS

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) modtager og behandler sager om hacking.

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) modtager og behandler anmeldelser om hacking og DDoS.

NC3 foretager indledende efterforskning, herunder sikring af elektroniske beviser, hvorefter sagerne fremsendes og behandles i relevante politikredse.

Såfremt du har været udsat for hacking (se beskrivelse nedenfor) eller et DDoS angreb (se beskrivelse nedenfor), bør du anmelde det til politiet. Når du anmelder, skal du sikre dig, at politiet får mulighed for at få dokumentation til brug for anmeldelsen, inden du sletter (eventuelle) digitale beviser.
Digitale beviser kan for eksempel være spor, som gerningsmanden har afsat i forbindelse med hackningen.
Det er af afgørende betydning, at de digitale beviser sikres til brug for Politiets sagsbehandling.

Anmeld

Bemærk, at du efter anmeldelse ikke modtager en særskilt kvittering. Politiet vil alene rette henvendelse til dig, såfremt politiet har brug for yderligere oplysninger i sagen.

Hvad er hacking?
Hacking er omfattet af Straffelovens § 263 og er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. Personen, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne.

Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

Hvad er DDoS?
DDoS er omfattet af straffelovens §293, stk. 2 og er en hændelse, hvor et it-system bliver udsat for et systematisk og massivt antal forespørgsler eller forsøg på indlogning på f.eks. en hjemmeside. Det vil  typisk medføre, at adgang til siden ikke længere er mulig, eller it-systemet bagved er ophørt med at besvare forespørgsler på grund af overbelastning. 

Efter straffelovens § 293 stk. 2 straffes den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over en ting, med bøde eller fængsel i 1 år, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 2 år.

Senest opdateret: 15. september 2015 
Udskrevet d.
29-06-2016