Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om blokeringsordningen mod børneporno

Her kan du læse mere om den blokeringsordning, der gør det muligt for internetudbydere at blokere hjemmesider, som Rigspolitiet er bekendt med indeholder børneporno.

Hvad dækker begrebet børneporno over?
Begrebet børneporno dækker her over
billeder eller film af seksuelle overgreb på børn under 18 år.

Hvordan foregår selve blokeringen?
Såfremt en bruger eller dennes browser forsøger at få adgang til et domæne, som er blokeret, vises en STOP-side med oplysninger om, at domænet er blokeret på grund af ulovligt indhold. Test, om du er omfattet af ordningen her.

Hvordan besluttes det, hvilke sites der skal blokeres?
Rigspolitiet indsamler i samarbejde med bl.a. Red Barnet, internetudbyderne og internationale samarbejdspartnere oplysninger om domæner, som indeholder ulovlige billeder eller film af seksuelle overgreb på børn.

Rigspolitiet vurderer og dokumenterer indholdet af hvert enkelt domæne, inden oplysningerne om domænet sendes til internetudbyderne. Det er internetudbyderne, der blokerer for adgang til domænet.

Hvilket indhold er ulovligt?
Det ulovlige indhold på de vurderede domæner skal være omfattet af straffelovens § 235, som omfatter utugtige fotografier, film samt andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år.

Umiddelbart anses gengivelser omfattet af straffelovens § 222, § 224, § 225 eller § 232 (samleje eller anden kønslig omgængelse end samleje, samt blufærdighedskrænkelse) som værende utugtige, men også fremstillinger, hvor hovedvægten må lægges på, om billedet viser et barn, der deltager i kønsligt forhold, eller et barn, over for hvem der i øvrigt i forbindelse med optagelsen må antages at være foretaget en groft krænkende handling, f.eks. ved at anvende barnet som model for fotografering af kønsdele eller af seksuelt prægede berøringer, anses som utugtige. Også gengivelser, hvor barnet optræder alene på billedet, og hvor der er fokusering på kønsdelene, kan vurderes som utugtige. Computergenerede gengivelser med virkeligt eller fiktivt indhold kan også vurderes som utugtige.

Hvad er formålet med ordningen?
Formålet med Rigspolitiets deltagelse i blokeringsordningen er at begrænse udbredelsen og tilgængeligheden af ulovligt materiale omfattet af straffelovens § 235.

Hvornår startede ordningen?
Blokeringsordningen mod ulovlige billeder/film af seksuelle overgreb på børn på internettet, blev iværksat i efteråret 2005 af internetudbyderne, Rigspolitiet og Red Barnet.

Senest opdateret: 20. marts 2013Hvad siger loven?

Læs straffelovens §235


 
Udskrevet d.
31-05-2016