Normal tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Gode råd fra politiet

Her har vi samlet en række gode råd og vejledninger om forebyggelse af kriminalitet til dig fra politiet og andre relevante myndigheder.

Sådan undgår du svindel på nettet 
5 gode råd når du leder efter studiebolig 
Selvtægt, nødværge, nødret og civil anholdelse 
Beskyt dine personlige oplysninger på nettet 

Sådan undgår du svindel på nettet • Tjek, at betalingen foregår over en krypteret forbindelse (kig efter hængelås-logoet eller ”https” i browserens adressefelt).

 • Beskyt din pinkode, når du bruger dit betalingskort. Sørg for ikke at opbevare din pinkode til dit betalingskort sammen med kortet.

 • Kig jævnligt på din netbank og tjek, om der er posteringer, du ikke kender til.

 • Pas på mails og sms’er der forsøger at lokke betalings- eller ID oplysninger fra dig.

 • Undlad at opgive personlige oplysninger, som fx CPR-nr., i mails eller på sociale medier.

 • Undlad at handle i webbutikker med mange sprogfejl og ”skæve” priser.

 • Se efter e-mærket, når du handler på internettet. Webbutikker certificeret med e-mærket kontrolleres løbende, og e-mærket er dermed en indikator for, at butikken er sikker at handle i.

Find også gode råd og advarsler hos Forbrugerrådet TænkDet Kriminalpræventive Råd og via Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Centers Twitter-konto.

Se også e-mærkets film Sådan spotter du en fupbutik på nettet.Til top

5 gode råd når du leder efter studiebolig


Falske hjemmesider og falske boligannoncer af falske udlejere er desværre noget, vi tit hører om. Bagmændene er særdeles kreative og hæmningsløse og malker desperate studerende for penge for dernæst at forsvinde.

Her er politiets råd, når du skal på jagt efter en studebolig: 1. Finder du en lejlighed på nettet, så se efter, om hjemmesiden eller annoncen virker "kunstig", om den er skrevet på dårligt dansk, eller om den er grafisk dårligt lavet. Ring evt. til personerne eller firmaet bag hjemmesiden, og krydstjek oplysningerne.

 2. Mød din udlejer ansigt til ansigt, og overfør aldrig penge, før du har en underskrevet lejekontrakt, og/eller hvis du kun har haft telefon- eller mailkontakt.

 3. Hvis du har kontakt med en person, der udgiver sig for at være ejer eller udlejer af en bolig, så tjek adressen på lejemålet på Boligejer.dk. Her kan du se, hvem den reelle ejer af en adresse er.

 4. Når udlejer beder om at få indbetalt indskud/depositum, så vær meget på vagt, hvis det er en udenlandsk konto. Mange falske udlejere har konti i udlandet, og når først pengene er overført til en udenlandsk konto, er de svære at få tilbage. Du hæfter selv ved overførsler, i modsætning til når du bruger dit dankort.

 5. Brug din sunde fornuft og mavefornemmelse. Hav is i maven, og lad dig ikke presse. Hvis et tilbud virker for godt til at være sandt, så er det det sikkert også.

Læs i øvrigt mere om lejekontrakt, lejefastsættelse, depositum, lovgivning mm. på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.Til top

Selvtægt, nødværge, nødret og civil anholdelse


Vi får ofte spørgsmål om, hvornår man må "tage loven i egen hånd". Det korte svar er: Det må du aldrig. Det lange svar kræver en lektion i de fire begreber: Selvtægt, nødværge, nødret og civil anholdelse:

Selvtægt
Selvtægt er ulovligt og i strid med det at have et retssamfund. Selvtægt er omtalt i straffelovens § 294: "Den, som ulovligt tager sig selv til rette, straffes med bøde."

Nødværge
Nødværge er omtalt i straffelovens § 13: "Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt."

Og i samme paragraf stk. 2: ”Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse."

Nødret
Nødret er omtalt i straffelovens § 14: "En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning."

Civil anholdelse

Muligheden for at foretage en anholdelse er omtalt i retsplejeloven § 755: "Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre."

Reglerne for civile anholdelser fremgår af samme paragraf stk. 2: "Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen."

Og stk. 4: "Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et uforholdsmæssigt indgreb."

Det vil altid være op til domstolene at afgøre, om en borgers indgreb er nødvendigt og rimeligt. Er det ikke det, kan det være strafbart.Til top

Beskyt dine personlige oplysninger på nettet


Over hele landet ser politiet en stigning i it-kriminalitet, hvor kriminelle fra ind- og udland udnytter digitale medier til at skaffe sig uretmæssig adgang til andres data og penge – det gælder alt fra dankortmisbrug og hacking til afpresning og identitetstyveri.

Derfor er det vigtigt, at du altid forholder dig til din personlige it-sikkerhed. På den måde kan du selv bidrage til at minimere risikoen for at dine personlige oplysninger bliver misbrugt: • Sørg for at have et opdateret antivirusprogram installeret på din computer.

 • Åbn aldrig ukendte mails, og dobbelttjek altid vedhæftede filer, da de kan være sendt med henblik på at hacke sig adgang til dine personlige oplysninger.

 • Benyt stærke passwords, og udskift dem ofte – især hvis du for nylig har afbrudt en relation til et andet menneske på en konfliktfyldt måde.

 • Hvis du har en smartphone, bør du både deaktivere GPS’en samt den funktionalitet, som kan hjælpe til at finde en bortkommet telefon (Apples funktion hedder ’Find My iPhone’). Begge kan anvendes til at spore din geografiske placering og overvåge dine aktiviteter.

 • Det anbefales, at du etablerer en såkaldt ’to-faktor-verificering’ på de sociale medier. Det betyder, at du vil få tilsendt enten en SMS eller en e-mail, hvis andre har forsøgt at tilgå din profil fra en ukendt enhed.

 • Hvis du har mistanke om, at uvedkommende har haft adgang til en af dine brugerprofiler på de sociale medier, har du hos de fleste udbydere selv mulighed for at downloade en lognings-liste.

App kan styrke din digitale sikkerhed
App’en ’Mit digitale selvforsvar’ kan hjælpe dig med at passe på dine personlige oplysninger, gennemskue fup på nettet og undgå it-kriminalitet.

Det er Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, der står bag app’en. Politiet har været med i udviklingen og leverer løbende input i form af aktuelle it-trusler.

Det får du i app’en: • Modtag advarsler om aktuelle trusler, fx om falske sms’er og e-mails, phishing-angreb, fupkonkurrencer og falske hjemmesider.

 • Indsend tips om digitale trusler.

 • Få råd, vejledning og konkrete handlingsanvisninger, hvis skaden er sket.

 • Få råd og redskaber til at beskytte dig imod digitale trusler og fup på nettet.

 • Få råd og redskaber til at beskytte dine personlige oplysninger, når du færdes på nettet.

Download Mit digitale selvforsvar til android og iOS.

Læs mere om:

Identitetstyveri

Undgå it-tyveri

Hvordan undgår jeg identitetstyveri

Gode råd om sikker chat Til top

Senest opdateret: 30. maj 2017 
Udskrevet d.
26-09-2017