Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Fornyelse af kørekort

Hvis du skal have fornyet dit kørekort, kan du her læse, hvor du skal henvende dig, og hvad du skal medbringe.


Ansøgning

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

Her finder du en oversigt over kommunerne i Danmark.

Til top

Dokumentation for hvem du er

Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Til top

Andre dokumenter du skal medbringe

• Dit kørekort.
• Foto - se alle krav til billedet
• Lægeattest udstedt af egen læge, hvis du fylder 75 år eller mere, eller du tidligere har fået fastsat en kortere gyldighed af dit kørekort på grund af dine helbredsoplysninger eller på grund af tvivl om ædruelighed eller uafhængighed af andre bevidsthedspåvirkende stoffer. Du skal også medbringe lægeattest, hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring.

Du kan fra dit fyldte 73. år også ansøge om at få fornyet dit kørekort med en længere gyldighed end til det fyldte 75. år, hvis din ansøgning vedlægges en lægeattest. Læs om de maksimale gyldighedstider under Hvad længe er kørekortet gyldigt?

 

Til top

Hvor længe er kørekortet gyldigt?

Fra den 19. januar 2013 udstedes kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på højst 15 år. Et kørekorts gyldighed fastsættes herefter på grundlag af datoen for udstedelse.

Er dit kørekort udstedt den 1. marts 2015 eller senere, og er der mindre end 15 år til, at du fylder 75 år, udstedes kørekortet med en gyldighedstid til dit fyldte 75. år. Læs mere herom nedenfor i afsnittet Nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på højst fem år.

Nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort 
Fra den 1. marts 2015 gælder nye regler om obligatorisk fornyelse af kørekort.

Personer, der fornyer kørekort til gruppe 1 kategorierne (stor knallert, almindelig bil, motorcykel mv.) i forbindelse med udløb af gyldighedstiden, kan få udstedt kørekort med en gyldighedsperiode på 15 år, dog højst til indehaverens fyldte 75. år, uden at indlevere lægeattest. Dog skal personer, der tidligere har fået fastsat en kortere gyldighedstid, fortsat indlevere en lægeattest ved ansøgning om fornyelse af kørekort.

For dig, der har kørekort til almindelig bil, der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, betyder ændringen, at du skal ansøge om fornyelse af dit kørekort i forbindelse med udløbet af gyldighedstiden og udgangspunktet er, at ansøgningen ikke skal vedlægges lægeattest.

Hvis du vil have en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år, kan du fra det fyldte 73. år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest.

Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på udstedelsestidspunktet:

Fyldt 73 år, men ikke 74 år: 3 år
Fyldt 74 år, men ikke 80 år: 2 år
Fyldt 80 år: 1 år.

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Ændringen om forhøjelse af den obligatoriske fornyelse gælder ikke for gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lille bus, stor bus mv.) og erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse

Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne kræver altid lægeattest og fornyes for fem år ad gangen frem til det fyldte 70. år.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år
Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år
Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år
Hvis du er fyldt 80 år: 1 år.

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.

Til top

Hvis kørekortet er udløbet for mere end tre år siden

Hvis der er gået tre år eller mere siden, at dit kørekort udløb, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve), inden du kan få udstedt nyt kørekort.

Du kan læse mere om kontrollerende køreprøve i menupunktet Oftest stillede spørgsmål og i kørekortbekendtgørelsen.

Til top

Hvis du har brug for et foreløbigt kørekort

Hvis du skal have fornyet dit kørekort, og du ønsker mulighed for at køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, kan du ansøge kommunen om en foreløbig fornyelse af dit kørekort.

En foreløbig fornyelse af et kørekort er en udstedelse af kørekort med en begrænset gyldighedsperiode på tre måneder.

Ansøgning om foreløbig fornyelse indgives i forbindelse med ansøgning om fornyelse, og du skal huske at medbringe et ekstra fotografi.

Til top

Senest opdateret: 14. januar 2016 
Udskrevet d.
06-05-2016