Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Fornyelse af kørekort

Hvis du skal have fornyet dit kørekort, kan du her læse, hvor du skal henvende dig, og hvad du skal medbringe.


Ansøgning

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner. Kommunen vurderer, om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

Her finder du en oversigt over kommunerne i Danmark.

Til top

Dokumentation for hvem du er

Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.       

Til top

Andre dokumenter du skal medbringe

  • Dit kørekort.
  • Foto (se alle krav til billedet illustreret med billedeksempler her)
  • Lægeattest udstedt af egen læge, hvis du skal forny dit kørekort, fordi du fylder 70 år eller mere, eller du tidligere har fået fastsat en kortere gyldighed af dit kørekort på grund af dine helbredsoplysninger eller på grund af tvivl om ædruelighed eller uafhængighed af andre bevidsthedspåvirkende stoffer. Du skal også medbringe lægeattest, hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring.
Til top

Hvor længe er kørekortet gyldigt

Fra den 19. januar 2013 udstedes kørekort til stor knallert, motorcykel, bil og traktor/motorredskab med en gyldighedstid på 15 år. Hvis der er mindre end 15 år til, at du fylder 70 år, udstedes kørekortet dog med en gyldighedstid til dit 70. år.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 65 år, men ikke 70 år, udstedes kørekort til alle kategorier samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og traktor/motorredskab dog med en gyldighedstid på 5 år.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

  • Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år
  • Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år
  • Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år:  2 år
  • Hvis du er fyldt 80 år:   1 år
Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de oven for nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det, eller hvis der er begrundet tvivl om, at du er ædruelig eller uafhængig af andre bevidsthedspåvirkende stoffer.
Til top

Hvis kørekortet er udløbet for mere end 3 år siden

Hvis der er gået 3 år eller mere siden, at dit kørekort udløb, skal du aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve), inden du kan få udstedt nyt kørekort.

Du kan læse mere om kontrollerende køreprøve i kørekortbekendtgørelsen.

 

Til top

Hvis du har brug for et foreløbigt kørekort

Hvis du skal have fornyet dit kørekort, og du ønsker mulighed for at køre uden for Norden, inden du modtager dit nye kørekort, kan du ansøge kommunen om en foreløbig fornyelse af dit kørekort.

En foreløbig fornyelse af et kørekort er en udstedelse af kørekort med en begrænset gyldighedsperiode på 3 måneder.

Ansøgning om foreløbig fornyelse indgives i forbindelse med ansøgning om fornyelse, og du skal huske at medbringe et ekstra fotografi.

Til top

Senest opdateret: 3. november 2013 
Udskrevet d.
24-04-2014