Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Offerrådgivning

Er du blevet offer for en forbrydelse, eller er du pårørende til et offer for en forbrydelse, kan du læse nærmere om, hvordan du modtager offerrådgivning her.

Hvem er Offerådgivningen til for? 
Offerrådgivning er en hjælp, der tilbydes alle, der kommer i kontakt med enhver form for forbrydelse - direkte eller via en af dine nærmeste.

Har du været udsat for tasketyveri, røveri, trusler, vold, voldtægt eller lignende, eller er du nært knyttet til en person, der har været udsat for en forbrydelse, kan Offerrådgivningen tilbyde dig hjælp.

Hvordan kommer du i kontakt med Offerrådgivningen?
Hvis du har været offer for en forbrydelse, skal du som det første melde den til politiet. Hvis du efter anmeldelsen står tilbage med uløste spørgsmål eller en følelse af utryghed, kan du få hjælp hos Offerrådgivningen. Hver politikreds i landet har sin egen lokale afdeling af Offerrådgivningen.

Når du anmelder forbrydelsen, vil politiet udlevere en folder og fortælle dig, hvordan du kommer i kontakt med Offerrådgivningen i din lokale politikreds.

Find også din lokale offerrådgivning her Grafikpil


Hvad kan Offerrådgivningens tilbyde dig?
Offerrådgivningen yder ingen behandling, men udelukkende medmenneskelig kontakt og forståelse, samt råd og vejledning. Offerrådgivningen kan tilbyde dig at tale med et menneske, der har forståelse for og indsigt i din situation.

De folk, der er tilknyttet Offerrådgivningen, kan ud over samtale bl.a. give gode råd og vejledning om andre former for hjælp - fx hjælp til erstatning.

Er du anonym, når du henvender dig?
Du er sikret fuldstændig anonymitet, når du henvender dig hos Offerrådgivningen. Medarbejderne og støttepersoner i Offerrådgivningen er frivillige, ulønnede og har tavshedspligt.

Findes der vejledninger?
Anklagemyndigheden har udgivet en række vejledninger til ofre for forbrydelser:
Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb (pdf)
Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuellle overgreb (pdf)
Til dig, der har været udsat for et seksulet overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet (pdf)
Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking (pdf)

Er du vidne eller offer, så læs mere på Anklagemyndighedens hjemmeside.

Hvad er Offerrådgivningen?
Oprettelsen af lokale afdelinger under Offerrådgivningen i alle landets politikredse blev iværksat i 1998.

Offerrådgivningen erstatter ikke de offentlige institutioner og tilbud, men er et godt supplement og gør en forskel. Offerrådgivningen er uafhængig af myndighederne og bestemmer selv rådgivningens form.

Senest opdateret: 16. april 2013LinksOfferrådgivningens hjemmeside

voldmodkvinder.dk - oversigt over centre for voldtægtsofre

Kontakt


Find din lokale offerrådgivning her

Offerrådgivningens landstelefon kan derudover kontaktes på tlf.: 7221 7221
Du kan også maile til: kontakt@offerraadgivning.dk

 
Udskrevet d.
01-03-2015