Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Offentlig straffeattest med samtykke

Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer bestille en offentlig straffeattest på en privatperson, hvis personen har givet samtykke til det.

Attesten kan kun udstedes, hvis det fremgår af reglerne, at der må udstedes en offentlig straffeattest i den konkrete situation.

En offentlig straffeattest kan kun udstedes til offentlige myndigheder. Du kan ikke få en offentlig straffeattest på dig selv.

Straffeattesten er gratis og vil blive sendt indenfor fem hverdage regnet fra personens digitale samtykke eller Kriminalregistrets modtagelse af skriftligt samtykke.

Det er kun i bestemte situationer, der særligt fremgår af reglerne om Kriminalregisteret, at der kan udstedes en offentlig straffeattest med samtykke. Den offentlige myndighed, der bestiller attesten, har ansvaret for, at myndigheden må indhente attesten i den konkrete situation.

Læs vejledning om offentlige straffeattester her (pdf).

Hvad står der på en offentlig straffeattest
En offentlig straffeattest indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for overtrædelse af straffeloven, samt domme, tiltalefrafald med vilkår og frakendelser for overtrædelse af andre love end straffeloven, herunder lov om euforiserende stoffer og færdselsloven. Vilkår kan f.eks. være om ikke at begå nyt strafbart forhold, at betale en bøde, at tage ophold og følge undervisning et bestemt sted eller at følge en behandling.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse fremgår af den offentlige straffeattest i mindst 10 år, regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller frakendelsens udløb. 

En offentlig straffeattest med samtykke kan bestilles på to måder:
• Digitalt via linket her - eller
• Skriftligt hos Kriminalregistret

Sådan bestiller du en offentlig straffeattest med samtykke digitalt
Visse myndigheder kan bestille en offentlig straffeattest på en person digitalt, hvis der indhentes samtykke. Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at den offentlige straffeattest må sendes til myndigheden. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login med NemID.

For at bestille en offentlig straffeattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en virksomheds-NemID og adgang til myndighedens digitale postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en offentlig straffeattest på.

Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor, at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra det offentlige i sin digitale postkasse.

Trin for trin – bestilling af offentlig straffeattest med samtykke
1. Log ind med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
2. Angiv årsag til bestilling af attesten
3. Vælg om der skal bestilles en attest på en eller flere personer
4. Angiv person(er), attesten bestilles på (navn og personnummer)
    a. Ved én person: Angiv personnummer og navn i de to felter
    b. Ved flere personer: Der kan bestilles offentlige straffeattester på op til 
    50 personer ad gangen. Der skal angives ét personnummer og navn i hver 
    linje i boksen. Det er muligt at kopiere oplysningerne ind fra et dokument 
    i f.eks. Microsoft Excel eller Word.
5. Angiv kontaktoplysninger og evt. rekvirent
6. Gennemse bestillingen
7. Underskriv med din medarbejdersignatur/NemID Erhverv
8. Bestillingen sendes til politiet
9. Udskriv evt. kvittering
10. Der sendes anmodning om samtykke til den/de angivne person(er)
11. Attesten bliver sendt til myndighedens digitale postkasse

Der udstedes ikke en attest, før personen har givet samtykke.

Bestil en offentlig straffeattest med samtykke digitalt her.

Bestil offentlig straffeattest med samtykke ved skriftlig henvendelse til Kriminalregistret
En offentlig straffeattest med samtykke kan bestilles skriftligt hos Kriminalregistret.

Personen, som straffeattesten vedrører, skal have underskrevet en samtykkeerklæring, hvor der gives tilladelse til, at der udstedes en offentlig straffeattest til en angivet offentlig myndighed. Det skal endvidere fremgå, hvad grundlaget (hjemlen) for at indhente attesten er.

Samtykkeerklæringen sendes til:

Københavns Vestegns Politi
Administrativt Center Øst
Kriminalregisteret
Postboks 59
2630 Tåstrup
Bemærk at der ikke er mulighed for personlig betjening.

Senest opdateret: 16. december 2013Kontakt Kriminalregisteret

Telefon: 4386 1500
Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 9.00-14.00
Fredag: kl. 9.00-12.00
Onsdag: Lukket

E-mail: e-attester@politi.dk

Om straffeattester

Læs mere om straffeattester her


Læs vejledning om offentlige straffeattester her (pdf) 

Læs bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister

 
Udskrevet d.
26-09-2017