Administrative centre

Behandlingen af våbensager og nogle tilladelsessager varetages i to administrative c... 

Studenterkørsel, optog mv.

Du skal have politiets tilladelse for at køre med personer på ladet af varebiler, la... 

Tilladelses & bevillingskontorer

Vælg din politikreds og kom direkte til en side med dit lokale tilladelses- og bevil... 

udrykningstilladelse

Rigspolitiet kan tillade, at ambulance, redningskøretøj eller lignende motorkøretøj,... 

Lejlighedstilladelse

Se hvilke arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, og få information om, h... 

Næringsbrev

Den 1. juli 2009 blev alle næringsbreve til fødevarevirksomheder lagt sammen til ét ... 

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbev... 

Transporttilladelse

Hvis du vil søge om særtransporttilladelse, skal du udfylde ansøgningsblanketten, so... 

Indsamling

Ønsker du at anmelde en indsamling mv., skal du henvende dig til indsamlingsnævnet. 

Tivolier

Du skal have politiets tilladelse for at afholde en række offentlige forlystelser. 

Flagning

Du skal ikke have tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og... 

Brugte genstande

Her kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en bevill... 

Pantelånervirksomhed

Reglerne for pantelånervirksomhed står under menupunktet Brugte genstande. 

Vagtvirksomhed

 

Inkassovirksomhed

Ved inkassovirksomhed forstås ethvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer... 
 
Udskrevet d.
02-03-2015