Studenterkørsel, optog mv.

Du skal have politiets tilladelse for at køre med personer på ladet af varebiler, la... 

Tilladelses & bevillingskontorer

Vælg din politikreds og kom direkte til en side med dit lokale tilladelses- og bevil... 

udrykningstilladelse

Rigspolitiet kan tillade, at ambulance, redningskøretøj eller lignende motorkøretøj,... 

Lejlighedstilladelse

Se hvilke arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, og få information om, h... 

Næringsbrev

Den 1. juli 2009 blev alle næringsbreve til fødevarevirksomheder lagt sammen til ét ... 

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbev... 

Transporttilladelse

Hvis du vil søge om særtransporttilladelse, skal du udfylde ansøgningsblanketten, so... 

Våbentilladelse

Det er forbudt uden politiets tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende sk... 

Lotteri

Lotteri eller offentlig bortlodning er et arrangement, hvor deltagere mod betaling a... 

Offentlig indsamling

Her kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du anmelder en indsamling. Du k... 

Tivolier

Du skal have politiets tilladelse for at afholde en række offentlige forlystelser. 

Flagning

Du skal ikke have tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og... 

Brugte genstande

Her kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en bevill... 

Pantelånervirksomhed

Reglerne for pantelånervirksomhed står under menupunktet Brugte genstande. 

Lukkelov

Her kan du komme direkte til reglerne vedrørende lukkelov i Loven om butikstid. 

Vagtvirksomhed

Du er underlagt lovens regler om vagtvirksomhed, når du driver selvstændig virksomhe... 

Inkassovirksomhed

Ved inkassovirksomhed forstås ethvert led i erhvervsmæssig inddrivelse af fordringer... 
 
Udskrevet d.
25-04-2014