Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin skal have en alkoholbevilling. Her kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en alkoholbevilling. Du kan også få nærmere information om, hvordan du ansøger om alkoholbevilling.

Personer

Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.  Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål. Bemærk venligst, at blanketterne, der linkes til på denne side, endnu ikke er opdateret i forhold til de nye regler om alderskrav.

Derudover må ansøgeren ikke:

 • have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
 • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
 • være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Ansøg om alkoholbevilling for personer

Selskaber
Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 21 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Bemærk venligst, at blanketterne, der linkes til på denne side, endnu ikke er opdateret i forhold til de nye regler om alderskrav.

Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke :

 • være umyndige eller under værgemål. 
 • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, eller
 • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Der må heller ikke foreligge forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 i lovbekendtgørelse 2005-08-09 nr. 786 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. er til hinder for meddelelse af bevilling.

Ansøg om alkoholbevilling for selskaber, foreninger m.v.

Start af ny fødevarevirksomhed
Hvis du skal starte en ny fødevarevirksomhed, kan du få oplysning om registrering, indretning og drift på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ansøgning
Du skal udfylde de relevante ansøgningsblanketter og sende dem til det lokale politi, hvor forretningen skal finde sted, for at få tildelt alkoholbevilling. Nederst på siden finder du alle relevante vejledninger og ansøgningsblanketter.

Vær opmærksom på:

 1. At der er forskellige blanketter til brug for henholdsvis
  personer (herunder interessentskaber) og selskaber/foreninger.
   
 2. Ved ansøgninger om alkoholbevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder eller restaurationsvirksomheder, hvis driftsform eller størrelse ønskes ændret væsentligt (for eksempel fra spiserestauration til diskotek), vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige som driftmæssige forhold. 
   
 3. Hvis ansøgeren ikke selv skal varetage den daglige drift, eller hvis ansøgeren er et selskab/forening, skal der endvidere ansøges om godkendelse af en bestyrer. 
   
 4. Hvis du ønsker tilladelse til at holde virksomheden åben i den almindelige lukketid, skal dette fremgå af ansøgningen. 

Søg om alkoholbevilling for restaurationsvirksomheder i Københavns Kommune
Restaurationsvirksomheder i Københavns Kommune skal søge om alkoholbevilling og godkendelse af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer digitalt.

Søg om alkoholbevilling for restaurationsvirksomheder i resten af landet

Digital ansøgning til dørmand

Ansøg digitalt om autorisation til dørmand

Ansøg digitalt til dørmand - trin for trin
For at ansøge elektronisk om autorisation til dørmand skal du have NemID.

1. Log ind med NemID
2. Ansøg om autorisation til dørmand
3. Vedhæft et vellignende foto samt dokumentation for uddannelse
4. Betal for legitimationskortet
5. Vælg politistation hvor du vil afhente legitimationskortet
6. Ansøgningen sendes til politiet
7. Når ansøgningen er behandlet og godkendt af politiet modtager du en sms, om at kortet er klar til afhentning.
8. Medbring billede-id ved afhentning af legitimationskortet på din lokale politistation

Andre blanketter

Senest opdateret: 7. juli 2017 
Udskrevet d.
20-03-2018