Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Lejlighedstilladelse

Se hvilke arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, og få information om, hvordan du søger om en.

Hvornår skal du have en lejlighedstilladelse?

Du skal ansøge om lejlighedstilladelse til arrangementer, hvor der udskænkes alkohol: 

  1. Arrangementer såsom fester, møder og lignende særlige lejligheder, kan uden tilladelse forestås af en person, der er fyldt 21 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højest 150 personer, og de stærke drikke kun består af øl og bordvin. Der skal dog foretages en underretning til politiet om afholdelse.
       
  2. Politiet kan ved særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 21 år, forestår servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.
     
  3. Politiet kan ved de lejligheder, der er omfattet af punkt1, tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er  fyldt 21 år, forestår servering af andre stærke drikke end øl og bordvin. 

  4. Hvis et arrangement afholdes med et velgørende formål, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen foretås af en person, der er fyldt 21 år. Det samme gælder hvis bevillingshaver vil påtage sig servering.

Politiet skal underrettes senest tre dage før
Ansøgningen bør fremsendes i god tid før arrangementet afholdes. I alle tilfælde skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse.

Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde arrangmentet. Du skal til hver en tid kunne forevise din lejlighedstilladelse, hvis politiet forlanger det. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning til det.

Dørmænd og kontrollørforening
Afhængig af arrangementets karakter kan politiet forlange, at du benytter godkendte dørmænd eller kontrollørforening.

Ansøgning
Du skal udfylde en ansøgningsblanket og sende den til dit lokale politi, hvor du påtænker at afholde dit arrangement. Politikredsenes kontaktoplysninger findes under "Kontakt" i højre side.

Ansøgningsblanketten til lejlighedstilladelse finder du her
Obs! Ansøgningsblanketten er ved at blive opdateret mht. de nye alderskrav. Se venligst bort fra disse i blanketten ovenfor. Det korrekte alderskrav er 21 år, som det også er nævnt længere oppe på denne side.

Regler
Betingelserne for afholdelse af enkeltstående arrangementer finder i restaurationslovens §22

Senest opdateret: 7. juli 2017 
Udskrevet d.
26-09-2017