Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Våbentilladelse

Det er forbudt uden politiets tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende skydevåben samt andre særlige farlige våben og knive.

I langt de fleste tilfælde udsteder politiet kun våbentilladelser til skydevåben til personer, der har gyldigt jagttegn. I særlige tilfælde kan der udstedes tilladelse til andre personer, blandt andet til medlemmer af skytteforeninger og til erhvervsmæssige formål.

Ændring af reglerne om kraftige luft- og fjedervåben fra 1. juni 2012
Den 1. juni 2012 trådte en ændring af våbenbekendtgørelsen i kraft. Ændringen indebærer en række ændringer af reglerne om kraftige luft- og fjedervåben.
Læs mere om ændringerne her.

Jagttegn
Skov- og Naturstyrelsen udsteder jagttegn. Jagttegnet er gyldigt fra 1. april til 31. marts det følgende år.

Du må kun besidde riflede våben, hvis du har gyldigt jagttegn.

Er du jæger, og ønsker du ikke længere at gå på jagt, kan du undlade at forny dit jagttegn. Du må fortsat beholde dit haglgevær, men ikke ammunition til geværet.

Du kan læse om reglerne for jagttegn i bekendtgørelsen om jagttegn.

Glatløbede haglgeværer
Du skal anmelde erhvervelsen af et glatløbet haglgevær til det lokale politi, hvor du bor, inden otte dage efter, du har erhvervet geværet.

Find anmeldelsesblanketten til haglgevær her (pdf)


Jagtrifler/salonrifler m.m.
Politiet udsteder kun v
åbentilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende riflede jagtvåben til personer, der ikke er belastende kendt i Kriminalregisteret.

Betingelser:

  1. Tilladelsen er betinget af gyldigt/betalt jagttegn og kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilladelsen skal tilbagesendes til politiet ved fornyelse, eller hvis tilladelsen ikke benyttes. Overdragelse må kun ske til person med gyldig tilladelse til våbnet.
  2. Bortkomst af våben og/eller ammunition eller tilladelsen skal straks anmeldes til politiet.
  3. Tilladelsen skal medbringes, når våbnet bæres, og efter anmodning forevises for politiet.
  4. Våbnet skal opbevares forsvarligt, f.eks. i godkendt våbenskab.
  5. Adresseændring (gebyrfri) skal kun anmeldes, hvis bopælsadresse og obvaringsadresse ikke er den samme. Våbentilladelse og blanket P704-20 afleveres. Ny tilladelse udstedes.

Du skal aflevere ansøgning om denne våbentilladelse til tilladelses- og bevillingskontorer i den politikreds, hvor tilladelsen søges.

Find ansøgningsblanketten til køb af våben ammunition, fyrværkeri og bæretilladelse her (pdf) 

Find ansøgningsbalnketten til fornyelse af våbentilladelser, som du også skal bruge ved bl.a. adresseændring og ændring af våbendata her (pdf)

Europæisk våbenpas
Politiet udsteder kun våbenpas til jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark. Du skal samtidig have gyldig tilladelse til at besidde, bære og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning.

Du skal personligt aflevere et udfyldt ansøgningsskema og våbenbilag for hvert våben i den politikreds, hvor du bor.

Du skal medbringe: 

  • Et vellignende foto
  • Behørig legitimation (kørekort, pas eller tilsvarende billedlegitimation)
  • Dokumentation for din tilladelse til de(t) skydevåben, du ønsker indført i våbenpasset (gyldigt jagttegn, våbenpåtegning, eller våbentilladelse)

Find ansøgningskemaet til Europæisk Våbenpas her (pdf)
Find våbenbilaget vedr. Våbenpas her (pdf)

Våbensamlinger
Politiet udsteder tilladelse til erhvervelse og besiddelse af våben til våbensamlinger og samlinger af aftagelige magasiner. Tilladelsen omfatter ikke ammunition.

Der gælder særlige regler for udstedelse af tilladelse til at erhverve og besidde skydevåben til våbensamling.

Samleren skal føre en ajourført liste indeholdende oplysninger om skydevåbnene i samlingen

Du skal aflevere din ansøgning til tilladelses- og bevillingskontorer i den politikreds, hvor tilladelsen søges.


Find ansøgningsblanketten til våbensamlingstilladelse her (pdf)

Find skema med liste vedrørende samling af skydevåben her (pdf)

Signalvåben/kombinerede gas- og signalvåben
Politiet udsteder kun t
illadelse i ganske særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til nødsignalafgivelse, hundetræning, sport m.v.

Find ansøgningsblanketten til køb af våben, ammunition, fyrværkeri og til bæretilladelse her (pdf)

Senest opdateret: 27. marts 2014Ændring af reglerne om kraftige luft- og fjedervåben, 1. juni 2012


Læs mere om ændring af reglerne her

Se spørgsmål og svar om konsekvenserne af ændringen af våbenbekendtgørelsen påJustitsministeriets hjemmeside.

Kontakt


Alle spørgsmål vedr. våben og våbentilladelser skal rettes til tilladelses- og bevillingskontoret i den politikreds, hvor tilladelsen søges.

Find politiets tilladelses- & bevillingskontorer her

Blanketter

Anmeldelsesblanket til haglgevær (pdf)

Ansøgningsblanket til køb af våben ammunition, fyrværkeri og bæretilladelse (pdf)

Ansøgningskema til Europæisk Våbenpas (pdf)

Ansøgningsblanket til ansøgning om våbensamling og samling af magasiner

Find flere af politiets blanketter her

I tvivl?


Hvis du ikke er sikker på, hvilken ansøgningsblanket, du skal bruge, skal du rette henvendelse til tilladelses- og bevillingskontoret i den politikreds, hvor tilladelsen søges.

Find politiets tilladelses- & bevillingskontorer her

Links

Våbenbekendtgørelsen


Våbencirkulæret
 
Udskrevet d.
19-04-2014