Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Opholdstilladelse

Politiets arbejde i forbindelse med opholdstilladelser drejer sig bl.a. om at optage biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk), når der indgives en ansøgning.

Nederst på denne side kan du se en oversigt over politiets betjeningssteder for ansøgninger om opholdskort med biometri.

Det er Udlændingestyrelsen/Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der behandler de enkelte sager om opholdstilladelse.

Opholdskort med biometri
Fra den 20. maj 2012 skal alle tredjelandsstatsborgere over 18 år, der søger om opholdstilladelse have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk). Der skal også optages biometri ved forlængelses-ansøgninger.

Et opholdskort er dokumentation for, at en person har opholdstilladelse i Danmark.

Optagelse af biometri
Ansigtsfoto og fingeraftryk skal optages, når ansøgningens indgives på en dansk repræsentation, hos politiet, eller i Servicecenteret hos Udlændingestyrelsen/Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Der optages i den forbindelse også underskrift (Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi undtaget - se nedenstående).

Hvis ansøgningen indgives via online blanketter, skal biometrien optages indenfor en nærmere fastsat frist efter ansøgningen. Ansøgeren skal ved optagelsen af biometri medbringe et print af kvitteringen  for, at ansøgningen er indgivet digitalt, så ansøgning og biometri kan matches.

Sagsbehandlingen begynder først, når Udlændingestyrelsen/Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har modtaget biometrien.

Hvis ansøgningen indgives på et andet lands repræsentation, som Danmark har indgået en repræsentationsaftale med, skal ansøgningen vedlægges pasfotos. Hvis ansøgeren får opholdstilladelse, vil vedkommende blive vejledt om, at biometrien skal optages indenfor en nærmere fastsat frist efter indrejsen i Danmark.

Tredjelandstatsborgere under 18 år
Børn under 18 år, der har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for bevis for opholdstilladelse.

Der udstedes bevis for opholdstilladelse (opholdskort), hvis man søger om det. Hvis det af ansøgningen fremgår, at udlændingen ønsker opholdskort, optages der biometri, når ansøgningen indgives. Der optages dog aldrig fingeraftryk af børn under 6 år.

Afvisning af ansøgning
En ansøgning bliver afvist, hvis ansøgeren ikke vil afgive ansigtsfoto og fingeraftryk til brug for opholdskortet

Overgangsperiode
Hvis en tredjelandstatsborger, der har søgt om opholdstilladelse inden den 20. maj 2012, får en opholdstilladelse efter den 20. maj 2012, vil ansøgeren blive vejledt om, at han/hun indenfor en nærmere fastsat frist skal have optaget biometri til et opholdskort.


Poltiets betjeningssteder for ansøgninger om opholdskort med biometri:

 • Nordjyllands Politi: Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg
 • Midt- og Vestjyllands Politi: Stationsvej 74, 7500 Holstebro
 • Østjyllands Politi: Fredensgade 41, 1. sal, 8000 Aarhus C
 • Syd- og Østjyllands Politi: Holmeboes Alle 2, 8700 Horsens
 • Syd- og Østjyllands Politi: Birkemose Allé 23-25, 6000 Kolding
 • Syd- og Sønderjyllands Politi: Kirkegade 76, 6700 Esbjerg
 • Syd- og Sønderjyllands Politi: Ringridervej 37, 6400 Sønderborg
 • Fyns Politi: Odense Kommune Borgersservice, Skulkenborg 1, 5000 Odense C
 • Nordsjællands Politi: Østergade 1, 3400 Hillerød
 • Midt- og Vestsjællands Politi: Kongsberg Allé 4, 4600 Køge
 • Sydsjællands Politi: Parkvej 50, 4700 Næstved
 • Sydsjællands Politi: Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster
 • Bornholms Politi: Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne

Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi:

Hvis du bor i København, bedes du henvende dig hos:

Udlændingestyrelsens Borgerservice
Ryesgade 53
2100 København Ø
Se åbningstider

Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings borgercenter
Njalsgade 72C
2300 København S
Se åbningstider

Senest opdateret: 19. maj 2016 
Udskrevet d.
23-07-2016