Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Bødetakster

Hvis du ønsker oplysninger om bødetakster på færdselsområdet, kan du finde et udvalg her.

Hvis du har modtaget en bøde og kan erkende dig skyldig
Bøden og eventuelle omkostninger skal betales senest 20 dage fra datoen på den vedlagte opgørelse. Sagen er hermed afgjort, uden at den kommer for retten.
Du kan betale ved at bruge det vedlagte indbetalingskort. Hvis du ikke kan betale beløbet, skal du inden for samme frist kontakte bødekontoret.

Hvis du har modtaget en bøde og ikke kan erkende dig skyldig
Og ønsker sagen behandlet i et retsmøde skal du senest 20 dage fra datoen på opgørelsen kontakte bødekontoret herom. Sagen bliver herefter sendt til retten, og du bliver indkaldt til et retsmøde, hvor du kan komme med forklaring og synspunkter om sagen.

Foretager du dig intet
Hvis du ikke betaler bøden og heller ikke kontakter bødekontoret senest 20 dage fra datoen på opgørelsen, bliver sagen sendt til retten. Retten kan uden yderligere varsel dømme dig for det forhold, som bødeforelægget angår. Du bliver således ikke indkaldt til et retsmøde, og kan ikke anke dommen

Nedsættelse af bøder
Hvis forseelsen kan erkendes, kan bøden nedsættes efter nedenstående regler:

For personer, der er under 18 år på gerningstidspunktet, er bødetaksten det halve af den anførte takst – dog mindst 500 kr. Hvis du var under 18 på gerningstidspunktet, er der allerede ved fastsættelsen af bøden taget hensyn til dette forhold. I de få tilfælde hvor bødetaksten ikke nedsættes, er det anført ved overtrædelsen.

For personer, der er over 18 år på gerningstidspunktet, og som har en særlig lav indtægt, kan bøden nedsættes til det halve – dog mindst 500 kr. Nedsættelse kan ske, hvis årsindtægten (før skat) på gerningstidspunktet ikke overstiger 156.195 kr. (2013).
 
Hvis du mener, at dine indtægtsforhold kan medføre en nedsættelse af bøden, skal du kontakte politiet senest 20 dage fra den dato, der står på opgørelsen eller tilkendegivelsen. Find din nærmeste politistation her.
Du skal give politiet dokumentation for dine indtægtsforhold i form af seneste årsopgørelse og lønsedler eller lignende. Du bedes ved henvendelsen oplyse din fødselsdato. Det bemærkes, at bøder for spirituskørsel, kørsel i frakendelsestiden og kørsel uden at have erhvervet kørekort ikke nedsættes.

Aktindsigt
Der er mulighed for at aktindsigt i sagen. Hvis du ønsker aktindsigt, skal du henvende dig til politiet, gerne skriftligt. Adressen findes på bødeskrivelsens forside. Og ellers kan du finde nærmeste politistation her.
 


Senest opdateret: 21. januar 2014Kontakt

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf.: 33 14 88 88

Hvordan håndterer politiet din email

 

Bødetakster


For oplysning om bødetakster  på andre områder henvises til Rigsadvokatens hjemmeside
 
Udskrevet d.
16-04-2014