112 og 114

112 er politiets alarmnummer. Det skal kun bruges, ved akut udrykning og livsfare. ... 

Se politiets id og markering

Er du i tvivl, om det er en rigtig politiansat, der kontakter dig, kan du altid bede... 

Pjece: Politi

Pjecen 'Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland' fortæller i kort og overskuel... 

Rigspolitiet

Rigspolitiet består af Rigspolitichefen og 9 afdelinger med hver deres arbejdsområde 

Organisationen

Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps, direkte ansat i... 

Virksomheden politiet

Politiet offentliggør bl.a. personalesammensætningen og de økonomiske rammer, som p... 

Indkøb

Indkøb herunder udbud. 

Politidirektørerne

Politidirektørerne leder de 12 politikredse i Danmark. 

Anklagemyndigheden

Anklagemyndighedens organisation i Danmark består af Rigsadvokaten, tre statsadvoka... 

Politiklagemyndigheden

Politiklagemyndigheden varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonal... 

Disciplinærsager

Der bliver hvert år anmeldt en række disciplinærsager mod ansatte i politiet. Læs om... 

Internationalt samarbejde

Dansk politi samarbejder blandt andet med følgende internationale organisationer: 

Job i politiet

Rigspolitiet og politikredsene ansætter løbende folk. På hjemmesiden bliver de still... 

Om hjemmesiden

Her finder du oplysninger om bl.a. IT-sikkerhed og privatlivspolitik 

Samarbejde

 
 
Udskrevet d.
25-09-2016