Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Politiklagemyndigheden

Politiklagemyndigheden varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale og behandler og træffer afgørelse i klager over politipersonalets adfærd.

Reglerne om politiklageordningen er fastsat ved lov nr. 404 af 21. april 2010, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Loven indebar, at der blev oprettet en ny myndighed, Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden). Politiklagemyndigheden ledes af et råd og en direktør, der udøver sine funktioner i fuld uafhængighed af både politi og anklagemyndighed.

Politiklagemyndighedens opgave
Politiklagemyndigheden har til opgave at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Politiklagemyndigheden har endvidere til opgave at behandle og træffe afgørelse i sager, hvor der er klaget over politipersonalet adfærd.

Organisation
Politiklagemyndigheden er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse og består af en formand, som skal være landsdommer, en advokat, en universitetslærer i retsvidenskab og to repræsentanter for offentligheden. Politiklagerådets medlemmer beskikkes af justitsministeren for fire år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Politiklagemyndighedens daglige ledelse varetages af direktøren. Det øvrige personale består af efterforskere samt juridiske og administrative medarbejdere.

Læs mere om politiklagemyndigheden på www.politiklagemyndigheden.dk

Senest opdateret: 17. januar 2014Læs mereLæs mere om politiklagemyndigheden på www.politiklagemyndigheden.dk

 
Udskrevet d.
26-09-2017