Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Anklagemyndigheden

Anklagemyndighedens organisation i Danmark består af Rigsadvokaten,
tre statsadvokaturer med tilhørende politikredse, samt to politikredse
for henholdsvis Grønland og Færøerne. Deres øverste chef er justitsministeren.

Det er anklagemyndighedens pligt at behandle sagerne så hurtigt som muligt. Anklagemyndigheden skal sørge for, at skyldige drages til ansvar i henhold til lovgivningen, men også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

Rigsadvokaten
Rigsadvokaten leder anklagemyndigheden og fører straffesager ved Højesteret.

Statsadvokaterne
Statsadvokaterne varetager straffesager ved landsretterne og fører tilsyn med anklagemyndigheden i politikredsene. Det er også statsadvokaterne, der behandler klager over politiet samt sager om erstatning over afgørelser, der er truffet af politikredsene vedrørende strafforfølgning.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet behandler sager om alvorligere økonomiske forbrydelser og internationale straffesager.

Politikredsene
Anklagerne i politikredsene fører straffesager ved byretterne i deres respektive politikredse. De har også ansvaret for kredsens efterforskning af lovovertrædelser. Den lokale anklagemyndighed varetages i praksis af politikredsens jurister og af polititjenestemænd.

Grønland og Færøerne
Landsfogeden på Færøerne og politimesteren i Grønland har samme kompetence som statsadvokaterne, og er således direkte underlagt rigsadvokaten.

Senest opdateret: 19. marts 2013 
Udskrevet d.
24-03-2017