Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om hjemmesiden

Her finder du oplysninger om rettigheder i forbindelse med indholdet på politiets hjemmeside, samt informationer om særlige funktionaliteter.


Ophavsret

Politiets hjemmeside med indhold er beskyttet af loven om ophavsret. Oplysninger kan frit citeres mod behørig kildeangivelse.

Politiets logo, der ses øverst på siden, må ikke anvendes. Grafik og fotografier må kun benyttes med tilladelse fra Rigspolitiet, medmindre der er tale om billederne i vores billedgalleri.

Til top

Digitale serviceydelser på politi.dk

Anmeldelser:

På politiets hjemmeside, har du mulighed for at anmelde 7 forskellige former for tyveri online.

 1. Tyveri af cykel
 2. Tyveri af knallert (registreret og uregistreret)
 3. Tyveri af motorcykel
 4. Tyveri af trailer
 5. Tyveri af personbil
 6. Tyveri af vare/lastbil
 7. Tyveri 

Du kan finde politiets online anmeldelsesformularer her.

Når du har udfærdiget anmeldelsen kan du sende den elektronisk via hjemmesiden. Efter du har trykket "send"  vises et vindue med en kvittering for, at anmeldelsen er sendt til den kreds, som gerningsstedet for tyveriet hører under. Kvitteringen indeholder de oplysninger, du har indtastet og kan printes ud.

Når anmeldelsen er modtaget i en politikreds, bliver den hurtigst muligt derefter registreret og journaliseret. I visse tilfælde modtager du som anmelder en skriftlig kvittering fra politikredsen om, at de har modtaget anmeldelsen. Du modtager en skriftlig kvittering, når du anmelder følgende

 • Tyveri af motorcykel
 • Tyveri af trailer
 • Tyveri af personbil
 • Tyveri af vare/lastbil
 • Tyveri af knallert 45
 • Tyveri

Blanketter til tilladelser og bevillinger:
På politiets hjemmeside finder du de mest benyttede blanketter i digital form. Med alle blanketter følger en vejledning. Alle blanketter kan udfyldes på skærmen og derefter udskrives.

Du modtager ikke en kvittering, når du har afsendt blanketten. Når den er modtaget i en politikreds, bliver den hurtigst muligt derefter vurderet, og du vil få besked, når der foreligger en afgørelse.

Du finder en oversigt over blanketterne her.

Alle blanketter på politi.dk er i pdf-format. For at du kan hente blanketten, kræver det, at du har installeret Adobe Acrobat Reader minimum version 6.0. Hvis du ikke kan åbne en blanket er det nok fordi du enten ikke har dette program på din computer, eller fordi programmet er en ældre version. Du kan gratis hente de nyeste versioner af programmet hos Adobe på adressen www.adobe.dk.  

Til top

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt Politiets journalnummer, hvis du kender dette.


Vedhæftede filer:
Politiet kan umiddelbart håndtere følgende filformater:

 • .doc
 • .dot
 • .txt
 • .rtf
 • .ppt
 • .mpp
 • .xls
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
 • .bmp
 • .tiff,
 • .vsd 
 • .mid

mp3, og .wav filer kan kun modtages via politiets sikre mail adresser.

 

Til top

Om sikker (krypteret) e-mail og digital signatur

Du kan vælge at sende sikker (krypteret) e-mail til en af politiets sikre mailadresser ved at anvende digital signatur.

Hvis du ønsker at sende en sikker e-mail til politiet, skal du først installere f.eks. modtagerens certifikat i dit e-mail program. Du finder de enkelte politikredses og Rigspolitiets sikre e-postkasser samt linket til politikredsenes certifikat her.

Hvordan gør du:
Klik på linket til certifikatet. Vælg ’Åbn’ og derefter ’Installer certifikat’.

Når du har installeret certifikatet, skal du vælge at kryptere din mail, inden du sender den til politiet.

For at politiet evt. skal kunne svare dig pr. e-mail, skal du også signere e-mailen med din egen digitale signatur.

Hvorfor bruge sikker e-mail:
Når du krypterer en e-mail til politiet betyder det, at du kan være fuldstændig sikker på, at ingen andre end politiet kan læse indholdet i din mail, og at den ikke er ændret undervejs.

Hvis du signerer e-mail med din personlige digital signatur, betyder det, at politiet kan være sikre på at den er sendt fra netop dig. Samtidig giver du politiet mulighed for at svare dig via en krypteret e-mail.

Hvis du vælger både at sende din e-mail signeret og krypteret betyder det selvsagt, at der er sikkerhed for:

 • at e-mailen er fra dig
 • at e-mailen ikke har været læst af uvedkommende
 • at politiet evt. kan svare dig ved hjælp af en krypteret e-mail

Hvordan får du en digital signatur:
Har du ikke allerede en digital signatur, kan denne bestilles gratis fra DanID's hjemmeside.

Du kan læse mere om installation og om kravene til din computer på DanID's hjemmeside.

Læs mere om digital signatur her.

Til top

Når politiet har modtaget din e-mail

Når du sender e-mail til politiet vil den blive læst hurtigst muligt efter modtagelsen. Kun i særlige tilfælde kan du forvente at modtage en kvittering for modtagelsen af din e-mail.

Sagsrelateret e-mail vil blive udskrevet og journaliseret efter modtagelsen. Indeholder en e-mail følsomme eller fortrolige oplysninger, vil den umiddelbart efter modtagelsen blive udskrevet og slettet. Anvender man sikker e-mail, vil denne blive slettet senest 30 dage efter modtagelsen. Al øvrig e-mail slettes regelmæssigt.


For yderligere information om politiets sagsbehandlingstider se politiets statistikmodul.


 

Til top

Informationspolitik for politi.dk

Politiet skal være ansvarligt, professionelt og serviceorienteret. Politiet skal være en aktiv medspiller i en offentlig sektor præget af åbenhed og dynamik.

Politiets hjemmeside skal i den sammenhæng være en portal til hurtige, aktuelle, let tilgængelige, pålidelige og overskuelige informationer og services hos politiet. Politi.dk skal supplere den direkte kontakt til politiet og være et let tilgængeligt alternativ til bl.a. papirbårne materialer, mundtligt eller skriftligt overleverede informationer og generelle redskaber, som blandt andre de danske borgere anvender i deres dagligdag.

Målgrupper:
Politi.dk skal kommunikere de rette informationer til politiets primære målgrupper.

Politi.dks primære målgruppe er først og fremmest de danske borgere. De borgere, der har behov for svar på konkrete spørgsmål i forbindelse med politiets serviceområder. De borgere, der har brug for at anmelde lovovertrædelser eller søge bevillinger/tilladelser, eller de borgere der ønsker et mere generelt indblik i politiets arbejde på nationalt og lokalt plan.

En anden vigtig målgruppe er pressen, som bl.a. kan finde løbende opdateret nyhedsstof, statistisk materiale, folketingsspørgsmål, pressemeddelelser, billedgalleri samt efterlysninger på politi.dk.

Af andre målgrupper kan nævnes børn/unge, udlændinge og politiets samarbejdspartnere.

Målsætning for politi.dk:
Det er politiets ønske løbende at opdatere, videreudvikle og forbedre politi.dk, og hele tiden søge at opfylde alle målgruppers behov for indhold og funktionalitet.

Politi.dk skal, så vidt det er teknisk og administrativt muligt, leve op til de krav om brugervenlighed, nytteværdi og tilgængelighed, der ligger i IT- og Telestyrelsens kriterier for Bedst på Nettet.

Til top

Privatlivspolitik

 

Brugen af hjemmesiden politi.dk er fuldstændig anonym. Politiet registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder eller benytter dig af tjenester som fx nyhedsbreve og anmeldelser. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Statistik
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender netstedet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies
En Cookie er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten. Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

Vi anvender cookies i forbindelse med abonnement og til statistik. Vi anvender dem for at få en fornemmelse af, hvor mange brugere der besøger vores hjemmeside flere gange. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart.

Hvis du bestiller et abonnement på politiets hjemmeside, eksempelvis på nyheder, registreres oplysningerne, som du selv har afgivet om e-mail adresse og abonnementsønske. Oplysningerne registreres hos Politiets webhotel.

Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig de informationer, du abonnerer på. Enkelte medarbejdere hos politiet har adgang til en liste over abonnenterne. Ved hjælp af disse oplysninger holder politiet sig løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer, der er tegnet.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke. Hvis du opsiger dit abonnement, slettes oplysningerne med det samme.

Links
Politiet har en række links til andre web-steder. Politiet har intet ansvar for de pågældende web-steders indhold eller beskyttelse af dig som bruger.

Lovvalg
Tvistigheder skal afgøres ved dansk ret.

Spørgsmål
Hvis du har kommentarer til eller spørgsmål til ovenstående - eller hvis du ønsker at vide mere om politiets hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os:

Rigspolitiets Kommunikationssektion
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf.: 33 14 88 88

Mail: kommunikationssektionen@politi.dk

Til top

It-sikkerhed

Her finder du et link til it-borgerportalen.dk, hvor du kan læse mere om
IT-sikkerhed.

Til top

Senest opdateret: 1. juni 2012 
Udskrevet d.
02-08-2015