Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Rigspolitiet

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet.
 
Rigspolitiet løser fire typer af kerneopgaver:

1. Strategi og ledelse
Den første type af kerneopgaver er de ledelsesmæssige og strategiske opgaver, som er nødvendige for, at Rigspolitiet kan lede og sætte retning for hele dansk politi. Disse opgaver er placeret i Koncernstyring og Politiområdet med det formål at styrke det overordnede strategiarbejde.

2. Administrationsopgaver, HR, IT og logistik
Den anden type kerneopgaver er de serviceorienterede opgaver, der primært er til for at støtte politikredsene og Rigspolitiets øvrige afdelinger. De er typisk kendetegnet ved, at der produceres mange ens ydelser, eksempelvis lønanvisninger. Opgaverne er samlet i Koncernstyring, Koncern HR og Koncern IT.

3. Politiopgaver
Den tredje type kerneopgaver er de politifaglige opgaver, der vedrører fastlæggelse af overordnede nationale strategier for politiets operative indsats. Rigspolitiet koordinerer desuden politimæssige opgaver på landsplan og er bindeled til det internationale politisamarbejde. Endelig skal Rigspolitiet løse opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses af en national enhed (Rigspolitiet), eksempelvis opgaver, der kræver særlige specialistkompetencer.

4. Projekter
Den sidste type af kerneopgaver relaterer sig til politiets projekter. For at sikre en professionel styring og gennemførelse af komplekse tværgående projekter, især it-udviklingsprojekter, er de samlet i Koncern IT.

Organisationsdiagram for Rigspolitiet

Senest opdateret: 14. juli 2017 
Udskrevet d.
20-03-2018