Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om Politiområdet

Politiområdet understøtter politiarbejdet i politikredsene med specialistkompetencer

Politiområdet ledes af politidirektør Svend Larsen, afdelingschef Troels Jensen og chefpolitiinspektør Jørn Aabye.

Politiområdets primære opgaver er at understøtte opgavevaretagelsen i politikredsene med specialistkompetencer, at varetage juridiske, strategiske og policyorienterede opgaver på det politifaglige område og at foretage den nødvendige operative koordination af politiets indsats.

Politiområdet er organiseret med en stabsenhed og i fem nationale politifaglige enheder

Fællesstaben / afdelingschef Troels Jensen
Varetager opgaver på HR- og økonomiområdet, personaleadministration mv. - og er bindeleddet til Rigspolitiets overordnede funktioner på området. 

Nationalt Beredskabscenter (NBC)
/ politiinspektør Allan Nyring
Enheden varetager Rigspolitiets opgaver på beredskabsområdet, styrer og koordinerer politihundeuddannelsen samt varetager opgaver i forhold til den nationale krisestyringsorganisation.

Nationalt Færdselscenter (NFÆ) / Centerchef Frank Mathiesen
Enheden varetager Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet i tæt samarbejde med politikredsene. Færdselscenteret varetager de styringsmæssige og strategiske opgaver, der bl.a. knytter sig til vedligeholdelsen af det omfattende og understøttelse af politikredsene og Tungvognscentrene med viden, nye værktøjer, uddannelse og ny teknologi.

Nationalt Efterforskningscenter (NEC)
/ politiinspektør Michael Tingskov Ask
Centret tager sig af kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningssamarbejde og monitering, analyse og understøttelse af politikredsenes arbejde med især organiseret kriminalitet og kriminalitet med internationale relationer.

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) / politiinspektør Lene Sørensen
Enheden varetager kriminalteknisk efterforskning: Både traditionel sporsikring, som for eksempel fingeraftryk og dna, og efterforskning på it-området. 

Nationalt Udlændingecenter (NUC) / politiinspektør Richard Østerlund la Cour
Centret tager sig af opgaver på udlændingeområdet i forhold til asyl-, opholds- og udlændingekontrolområdet.

Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) / politiinspektør Jørn Kjer.
Centret opbygges løbende i løbet af 2013 og bliver nationalt kontaktpunkt for politiets forebyggelsesopgaver samt opgaver, der løses af politikredsenes lokalpoliti. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd og Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat placeret i centret.


Senest opdateret: 28. januar 2014Kontakt:


Rigspolitiet
Politiområdet
Polititorvet 14
1780 København V
Telefon: 33 14 88 88
Mail: pol@politi.dk
 
Udskrevet d.
01-04-2015