Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Om Politiområdet

Politiområdet understøtter politiarbejdet i politikredsene med specialistkompetencer.

Politiområdet øverste ledelse består af politidirektør Svend Larsen, afdelingschef Troels Jensen, chefpolitiinspektør Søren Thomassen, chefpolitiinspektør Lene Sørensen og udviklingschef  Lene Sillasen.

Politiområdets primære opgaver er at understøtte opgavevaretagelsen i politikredsene med specialistkompetencer, at varetage juridiske, strategiske og policy-orienterede opgaver på det politifaglige område og at foretage den nødvendige operative koordination af politiets indsats. Politiområdet er organiseret med en stabsenhed, en forretningsudviklingsenhed og i syv nationale politifaglige enheder.

Staben / afdelingschef Troels Jensen
Varetager opgaver på HR- og økonomiområdet, personaleadministration mv. - og er bindeleddet til Rigspolitiets overordnede funktioner på området.

Nationalt Beredskabscenter (NBC) / politiinspektør Bjarne Sørensen
Enheden varetager Rigspolitiets opgaver på beredskabsområdet, styrer og koordinerer politihundeuddannelsen samt varetager opgaver i forhold til den nationale krisestyringsorganisation.

Nationalt Færdselscenter (NFÆ) / centerchef Erik Terp Jensen
Enheden varetager Rigspolitiets opgaver på færdselsområdet i tæt samarbejde med politikredsene. Færdselscenteret varetager de styringsmæssige og strategiske opgaver, der bl.a. knytter sig til vedligeholdelsen af det omfattende og understøttelse af politikredsene og Tungvognscentrene med viden, nye værktøjer, uddannelse og ny teknologi.

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) / politiinspektør Michael Kjeldgaard
Centret tager sig af kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningssamarbejde og monitering, analyse og understøttelse af politikredsenes arbejde med især organiseret kriminalitet og kriminalitet med internationale relationer.

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) / politiinspektør Henrik Sønderby
Enheden varetager kriminalteknisk efterforskning, som for eksempel fingeraftryk og dna.

Nationalt Cyber Crime Center (NC3) / centerchef Kim Aarenstrup
Centret tager sig af kriminalitetsforebyggelse og efterforsking på it-området, som for eksempel børnepono, hacking, chikane, sikkerhed, økonomisk kriminalitet mm. 

Nationalt Udlændingecenter (NUC) / centerchef Per Fiig
Centret tager sig af opgaver på udlændingeområdet i forhold til asyl-, opholds- og udlændingekontrolområdet.

Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) / politiinspektør Jørn Kjer
Centret opbygges løbende i løbet af 2013 og bliver nationalt kontaktpunkt for politiets forebyggelsesopgaver samt opgaver, der løses af politikredsenes lokalpoliti. Derudover er det nationale sekretariat for konfliktråd og Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat placeret i centret.

Senest opdateret: 13. maj 2016Kontakt:


Rigspolitiet
Politiområdet
Polititorvet 14
1780 København V
Telefon: 33 14 88 88
Mail: pol@politi.dk
 
Udskrevet d.
01-10-2016