Forstør tekst Udskriv Tip en ven Læs højt

Rigspolitiets psykologtjeneste

Komplekse arbejdsopgaver, travlhed og ind imellem trusler på livet! Psykologtjenesten bidrager til at holde ansatte i Dansk politi langtidsholdbare i en spændende, men krævende hverdag.

Politi og anklagemyndighed - psykologisk set
Politi og anklagemyndighed rummer som arbejdsplads en mangfoldighed af meningsfulde opgaver og udviklingsmuligheder for medarbejderne. Med opgaverne følger nogle gange individuelle og organisatoriske udfordringer, som kendes fra generelt arbejde med psykisk arbejdsmiljø: risiko for helbredsskadelig stress, mistrivsel i forbindelse med organisationsforandringer eller risiko for udbrændthed.

Det særlige for ansatte i politi og anklagemyndighed kan handle om arbejdsopgaver, som på samme tid kan være fagligt spændende og potentielt belastende: Voldsomme færdselsuheld, brutale drab, overgreb mod børn stiller store krav til professionalisme og selv da, er det menneskeligt og normalt at blive påvirket. De ansatte kan også møde chikane, trusler eller befinde sig i livstruende situationer - både inden for landets grænser og ved udstationering i internationale missioner.

Det stiller krav til det organisatoriske ansvar for håndtering af det psykiske arbejdsmiljø og specifikke belastninger.

Psykologiske støttetiltag
Rigspolitiets Psykologtjeneste yder akut og planlagt støtte for politi og anklagemyndighed over hele landet inklusiv Grønland og Færøerne og består af fastansatte psykologer.

Psykologtjenesten har udviklet en række koncepter, som sikrer medarbejdere og ledere systematisk støtte til at bearbejde de følelsesmæssige påvirkninger, som arbejdet kan give; et gennemgående princip i støttetiltagene er at fastholde fokus på det almindelige og genkendelige i at blive påvirket, styrke den kollegiale omsorg for hinanden og dermed modvirke, at den ansatte kommer til at opleve sig alene i sine reaktioner.

Ved enkeltstående voldsomme hændelser har lederen ansvar for omsorgen for de involverede medarbejdere, herunder at arrangere en psykologisk debriefing. En psykologisk debriefing er en systematisk gennemgang af hændelsesforløbet og de tanker, indtryk og reaktioner, som hændelsen har givet anledning til. Debriefingen ledes af en psykolog og er en del af et koncept, som skal støtte ansatte i bearbejdning af hændelsen, forebygge uheldige eftervirkninger og sikre opfølgning, hvis det er nødvendigt.

For medarbejdere i funktioner med opgaver, som erfaringsvis kan være belastende, etableres tiltag i grupper to til seks gange årligt med obligatorisk deltagelse.

Alle ansatte i politi og anklagemyndighed har adgang til individuelle samtaler i Psykologtjenesten. Forudsætningen er primært arbejdsrelaterede problemstillinger.

Støttekoncepterne vedligeholdes og videreudvikles af Psykologtjenesten. For betjente, der udsendes til internationale missioner, har Psykologtjenesten udviklet et særligt koncept med undervisning før udsendelsen, kontaktmøder under, samlet debriefing efter hjemkomst og tilbud om individuelle samtaler ved behov.

Derudover arbejder Psykologtjenesten blandt andet med stresshåndtering og mental parathed som en del af Rigspolitiets fokus på et godt arbejdsmiljø.

Senest opdateret: 23. december 2017 
Udskrevet d.
20-03-2018