Personale og økonomi

Politiets personale består traditionelt af jurister, politifolk samt kontor- og serv... 

Årsrapporter

Rigspolitiet aflægger hvert år en årsrapport. Årsrapporten har til formål at informe... 

Flerårsaftalen

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om en ... 

Resultatkontrakt

Læs politiets mål- og resultatplaner for 2015 

Strategi

Overordnet strategi for politiet og anklagemyndigheden 2011-15 

Strategisk Analyse 2015

Politiets strategiske analyse er en samlet analyse af politiets operative indsatsomr... 
 
Udskrevet d.
26-11-2015