Personale og økonomi

Politiets personale består traditionelt af jurister, politifolk samt kontor- og serv... 

Årsrapporter

Rigspolitiet aflægger hvert år en årsrapport. Årsrapporten har til formål at informe... 

Flerårsaftale

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. 

Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplanen for politiet er koordineret med mål- og resultatplanen for an... 

Strategi

Politiets virksomhedsstrategi indeholder de strategiske mål og indsatsområder for ke... 

Strategisk Analyse 2015

Politiets strategiske analyse er en samlet analyse af politiets operative indsatsomr... 
 
Udskrevet d.
24-07-2016